PERSONALIA

Vorige week zaterdag is in de Wassenaarse Slag mr. Frans J. Lurvink (71) plotseling overleden. Frans Lurvink was de schepper van de Alerdinck Stichting, een instituut dat tegen het einde van de Koude Oorlog uit alle hoeken van de wereld journalisten van naam bijeenbracht om een brug tussen Oost en West te slaan. In Nederland mobiliseerde hij mensen als André Spoor (NRC Handelsblad), Henk Hofland, Carel Enkelaar (NOS) en W.L.Brugsma. Uit de toenmalige Sovjet-Unie kwamen Viktor Lomeiko – later Unesco-ambassadeur – en Alexander Bovin (Izwestia), uit de Verenigde Staten William Rademaekers (Time), Scott Sullival (Newsweek) om enkelen te noemen. Bij het laatste Alerdinck Congres in Moskou zater ook politici aan tafel, zoals toen nog partijleider Gorbatsjov. Uit Duitsland kwamen gravin Dönhof, uitgeefster van Die Zeit, voormalig bondskanselier Helmut Schmidt, uit Engeland Labour-coryfee Dennis Healey, en uit de VS onder anderen Pepsi Cola-tycoon Donald Kendall. Lurvink, een vermogend man die alles uit eigen zak financierde, zat stralend in de voorzitterstoel. Na de val van de muur had Alerdinck zijn werk gedaan. Maar op het moment van zijn sterven was Frans Lurvink alweer doende een nieuwe Alerdinck-brug te slaan, namelijk tussen het Westen en de Islam. Die bijeenkomst zou volgend jaar in Brussel worden gehouden met onder meer Europese steun, Amerikaanse steun en Al Jazeera en Dubai TV in het Midden Oosten.