Nipo: helft bevolking wil Borssele openhouden

De kerncentrale in Borssele moet open blijven zolang de centrale op een veilige en rendabele wijze energie produceert. Dit vindt 46 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit een enquête van het marktonderzoeksbureau NIPO.

De enquête werd gehouden in opdracht van eigenaar EPZ, een samenwerkingsverband van de energiebedrijven Delta en Essent. Het is vandaag dertig jaar geleden dat de kerncentrale in Borssele stroom ging leveren aan het elektriciteitsnet.

Uit de enquête blijkt verder dat 26 procent van de 1.134 ondervraagden vindt dat de enige overgebleven kerncentrale van Nederland zo spoedig mogelijk dicht moet. Ongeveer 21 procent steunt het kabinetsvoorstel om de centrale in Zeeland in 2013 te sluiten.

De datum waarop Borssele dicht moet is al jaren een punt van discussie. Het tweede Paarse kabinet probeerde tevergeefs de centrale de deuren per 2004 te laten sluiten, maar EPZ vocht het besluit succesvol aan via de rechter. Deze oordeelde dat er nooit afspraken over een sluitingsdatum waren gemaakt en dat de centrale een vergunning had om te blijven draaien.

Het kabinet-Balkenende wil nu dat de centrale in 2013 dicht gaat, maar Borssele-directeur J. Bongers heeft herhaaldelijk aangegeven dat de centrale veel langer stroom kan blijven produceren. Volgens Bongers zal de maatschappelijke acceptatie van kernenergie er uiteindelijk komen, omdat er nu eenmaal voldoende stroom moet zijn en de uitstoot van kooldioxide (veroorzaker van het broeikaseffect) moet worden teruggedrongen. De discussie is de afgelopen paar jaar weer actueel geworden, onder andere omdat Eurocommissaris De Palacio verklaarde dat kernenergie een optie moet blijven voor de EU-lidstaten als zij willen voldoen aan het Kyoto-verdrag.

Uit het NIPO onderzoek blijkt verder dat 30 procent van de ondervraagden voorstander is van kernenergie, 55 procent tegenstander en 15 procent geen mening heeft. Als kernenergie nodig zou zijn om stroomstoringen te voorkomen neemt het aantal voorstanders toe: van 30 naar 41 procent.

Als de centrale moet sluiten wil 6 procent van de ondervraagden dat deze wordt vervangen door zonne- en windenergie. Deze duurzame vormen van energieopwekking leveren nu minder stroom op dan Borssele. De kerncentrale is goed voor zo'n 4 procent van de elektriciteitsproductie.