Levensloopregeling

De schrijvers van het opiniestuk over de levensloopregeling geven aan dat die regeling goed zou zijn voor iedereen (NRC Handelsblad, 21 oktober). Ik onderschrijf dat, maar de vraag is of deze regeling uiteindelijk wel bereikbaar is voor iedereen. Mocht dit namelijk niet het geval zijn dan zal de levensloopregeling niet het gewenste effect hebben.

Met de inlevering van koopkracht de komende jaren kan van medewerkers met een inkomen beneden modaal niet verlangd worden dat ze ook nog eens inkomen opzijzetten voor later. Hierdoor worden mogelijkheden waarin de levensloopregeling voorziet zoals (om)scholing, deeltijdpensioen onbereikbaar voor een groot gedeelte van de beroepsbevolking. Een groep die met name van dit soort regelingen zou moeten kunnen profiteren om `employabel' te blijven en/of niet arbeidsongeschikt te raken wegens het veelal fysieke karakter van hun werk.

Het lijkt me dan ook sterk, dat de vakbonden die met name deze groep vertegenwoordigen, zullen instemmen met het afschaffen van reeds bestaande verlofregelingen. Werkgevers worden straks wellicht met meer regelingen opgezadeld wat weer zal leiden tot hogere administratieve lasten en dus kosten.