Geen leenstelsel studenten

De overheid moet studenten financieel blijven steunen om hun studie te bekostigen. Een sociaal leenstelsel, waarbij studenten geen gift van de overheid ontvangen, is strijdig met de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Een variant van het huidige gecombineerde stelsel, met een gift en een lening, ligt het meest voor de hand.

Dat concludeert de Commissie Vermeend in een vandaag aan staatssecretaris Nijs gepresenteerd rapport. De commissie heeft een aantal opties voor een nieuw stelsel voor studiefinanciering op een rijtje gezet. In een eerste reactie liet Nijs weten dat studenten wel meer geld zullen moeten gaan lenen. Hoeveel studenten in een nieuw stelsel meer moeten gaan lenen wilde ze nog niet zeggen. Ze gaat eerst nog met groepen individuele studenten in gesprek om haar gedachten hierover te bepalen. Bij de begroting van volgend jaar hoopt ze een nieuwe vorm van studiefinanciering te kunnen presenteren. Wel maakte ze duidelijk dat de prestatiebeurs blijft, wat inhoudt dat studenten voldoende studiepunten moeten halen om voor een beurs in aanmerking te komen.

De commissie onder voorzitterschap van prof. dr. W.A. Vermeend werd eind vorig jaar ingesteld door staatssecretaris Nijs (Onderwijs). De commissie heeft gekeken naar drie `enkelvoudige' stelsels: een giftenstelsel, een sociaal leenstelsel (waarbij oud-studenten met een laag inkomen worden gedekt door de overheid) en een zuiver leenstelsel. Elk van deze stelsels stuit op bezwaren. Voortzetting van een variant op het huidige gecombineerde stelstel, met een gift en een lening, ligt meer voor de hand. Volgens de commissie is een nieuw stelsel afhankelijk van ontwikkelingen in het hoger onderwijs waarvan de invloed nog onzeker is, zoals de internationalisering en de kenniseconomie.

Aanleiding van het onderzoek is onvrede over het huidige stelsel, dat te weinig flexibel zou zijn om in te spelen op de toenemende internationalisering in het hoger onderwijs. Doel van een nieuw stelsel is meer keuzevrijheid en voldoende financiële middelen voor studenten. De studentenorganisaties ISO en LSVb, net als alle politieke jongerenorganisaties vertegenwoordigd in de commissie, zijn tevreden over de conclusie.