Veiligheidsnorm Schiphol `fictie'

De veiligheidsnorm voor Schiphol in de nieuwe luchtvaartwet is een fictie. Dit stelde staatssecretaris Van Geel (Milieu) gisteren in een overleg met de Tweede Kamer. ,,We moeten de burgers geen knollen voor citroenen verkopen'', aldus Van Geel.

Leden van de Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat discussieerden met de staatssecretarissen Van Geel en Schultz (Verkeer en Waterstaat) over een groot aantal problemen rond de luchthaven. Naast de veiligheid zijn er de toenemende geluidsoverlast, regelmatige afwijkingen van vliegroutes, de problemen als gevolg van de rekenfout en de hoge kosten voor de isolatie van woningen.

Van Geel verbaasde vooral de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks door de bepaling in de wet over het groepsrisico ,,niet realistisch'' te noemen. In de wet staat dat de kans op een groot ongeluk, zoals de `Bijlmerramp' van 1992 waarbij 43 mensen om het leven kwamen, nu niet groter mag zijn dan in 1990. Van Geel: ,,We kunnen niet werken met een stand still, er is in de afgelopen jaren van alles bijgebouwd, het aantal vluchten is verdubbeld. Iedereen kon weten dat zoiets niet realistisch is, we moeten daar nu openlijk voor uitkomen''.

Volgens de staatssecretaris zou het aantal vluchten nu moeten worden gehalveerd of moeten alle gebouwen die na 1990 zijn gebouwd weer worden afgebroken om aan de norm in de pas enkele maanden in werking zijnde wet te voldoen. Van Geel voegde er aan toe dat het in de omgeving van de luchthaven niet echt onveilig is. Hij heeft grote moeite met de afspraak die onder Paars II is gemaakt. ,,We zoeken naar een innovatieve aanpak om toch een werkbaar model te kunnen maken'', aldus Van Geel. Hij onderschreef wel de conclusie van het onderzoeksinstituut RIVM dat het risico van een groot ongeluk door het toegenomen vliegverkeer over bebouwd gebied is toegenomen.

GroenLinks-woordvoerder Duyvendak reageerde verontwaardigd: ,,Het gaat om een plechtige belofte die de overheid na de ramp heeft gedaan, en nu wordt die weer gebroken.'' Duyvendak vond het bovendien moeilijk te verteren dat de nieuwe wet nu al voor de tweede keer ,,ten gunste van Schiphol'' wordt aangepast. Staatssecretaris Schultz zal de Tweede Kamer binnenkort laten weten hoe de rekenfout van de luchtverkeersleiding en Schiphol met betrekking tot de geluidsoverlast en het baangebruik zal worden hersteld.

Eerder op de dag besloot de meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, VVD, LPF en PvdA) de bewoners van het Noord-Hollandse Spaarndam tegemoet te komen. Tegelijk met de aanpassing van de wet om de rekenfout te herstellen moet ook de route over Spaarndam worden verlegd om zo de overlast te verminderen. Staatssecretaris Schultz ging hiermee akkoord.