Feitelijk in 2004 geen filmsteun

De verlenging van de fiscale steunmaatregelen voor de Nederlandse film dreigt een papieren gunst te worden. Vorige maand vroeg een ruime meerderheid van de Tweede Kamer of het geld uit de zogeheten cv-regeling ook nog in 2004 mocht worden uitgegeven. Staatssecretaris Wijn van Financiën kwam de Kamer gisteren tegemoet met een Nota van Wijziging voor de belastingwet. Daarin staat hij toe dat het geld dat voor 2003 is geoormerkt (23 miljoen euro), tot in 2004 beschikbaar blijft. Hij stelt daarbij de voorwaarde dat producenten voor 31 december dit jaar hun aanvraag gehonoreerd krijgen van het bureau Senter van Economische Zaken. En hij voegt eraan toe dat daar vorige maand al voor meer geld aanvragen lagen dan het jaarbudget toelaat: 41 miljoen euro. Senter kan weliswaar aanvragen afkeuren, maar de staatssecretaris schrijft dat het ,,uit praktisch oogpunt'' weinig zin had om filmproducenten toe te staan hun aanvragen ook volgend jaar bij Senter te laten indienen.