Commissie somber over Nederland

De Europese Commissie is veel somberder over de Nederlandse economie dan het Centraal Planbureau. Zij voorspelt een krimp van minus 0,9 procent voor Nederland in 2003, terwijl het CPB nulgroei voorspelt.

In 2004 zal de groei in Nederland op 0,6 procent blijven steken. Het CPB gaat uit van 1 procent groei. Nederland blijft achter bij de eurozone. Dat blijkt uit de vanmiddag gepresenteerde economische prognoses voor de eurozone. De Commissie wijst in het rapport bij Nederland op de groeiende werkloosheid, hogere pensioenpremies en afnemende rijkdom door de huizenmarkt, wat een negatief effect heeft op het beschikbare inkomen en het consumentenvertrouwen naar een ,,recorddiepte'' heeft gebracht. Zij wijst ook op de verslechterde exportpositie door loon- en prijsstijgingen.

Eurocommissaris Solbes (Economische en Monetaire Zaken) noemde vanmiddag Nederland bij de vier lidstaten (ook Italië, Griekenland en Groot-Brittannië) waar het budgettekort ,,dichtbij'' de 3-procentsnorm van het Stabiliteitspact komt. Daarom zal de Commissie aan deze landen ,,meer aandacht'' besteden.

In Nederland komt het tekort dit jaar op 2,6 procent en volgend jaar op 2,7 procent uit. Solbes wees op de luchtbel in de huizenprijzen die in enkele lidstaten een risico voor economie vormt. De Commissaris voegde eraan toe dat de prijsstijging in onder meer Nederland dit jaar ,,vertraagt''.

Voor de hele eurozone blijft de economische groei dit jaar beperkt tot 0,4 procent. In 2004 trekt de groei aan tot 1,8 procent. Volgens de Commissie keert ,,het vertrouwen in de economie terug'' door teruglopende inflatie, gunstige financiële voorwaarden, vorderingen bij structurele hervormingen en afname van de geopolitieke onzekerheid. In 2005 zal de groei op 2,5 procent liggen door groeiende consumptieve bestedingen, investeringsherstel en exportvraag.

Het overheidstekort van Duitsland zal net als dat van Frankrijk in 2004 voor het derde achtereenvolgende jaar boven de 3-procentsnorm van het Stabiliteitspact uitkomen.

Frankrijk kreeg onlangs van de Europese Commissie een jaar extra tot 2005 om het tekort onder de 3 procent te brengen. De verwachting is dat de Commissie een zelfde aanbeveling aan de EU-ministers zal doen voor Duitsland.

Het Duitse tekort komt in 2003 uit op 4,2 procent en in 2004 op 3,9 procent. De Duitse groei zal dit jaar op 0 uitkomen en volgend jaar op 1,6 procent. De Commissie heeft de groeiprognoses fors naar beneden bijgesteld in vergelijking met haar voorjaarsprognoses.