Overheid wil Schiphol de ruimte geven

Met Schiphol als ,,bloeiende spil'' moet de Randstad over tien jaar het ,,economische hart van Europa'' worden. Daarom moeten luchthaven, overheid en bedrijfsleven nog dit jaar een begin maken met een ,,gemeenschappelijke visie'' op de Randstad.

Dat heeft staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken) gisteravond gezegd op het Schipholdiner in Amsterdam, de jaarlijkse door de Kamer van Koophandel georganiseerde bijeenkomst voor bedrijven die binding hebben met luchtvaart. Het is volgens Van Gennip ,,zorgwekkend'' dat internationale bedrijven ,,steeds minder vaak kiezen voor de Randstad'' als vestigingsplaats in Europa. Terwijl de staatssecretaris niets liever zou zien dan dat de Randstad met de regio's en luchthavens rond Londen en Parijs het economische hart van Europa zou worden.

De oorzaken dat de economische ontwikkelingen in de Randstad echter een beetje in de knel dreigen te raken zijn onder meer de slechte bereikbaarheid vooral per auto en te weinig bedrijventerreinen die snel aan potentiële klanten ter beschikking kunnen worden gesteld. Ook wordt de Randstad in Van Gennips optiek gehandicapt doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn, onvoldoende technisch geschoold personeel, terwijl ook de toegenomen onveiligheid een remmende factor op de economische ontwikkeling is.

Van Gennip vindt dat er te veel langs elkaar heen wordt gewerkt bij het promoten van de Randstad om haar ,,logistieke voorsprong'' met twee mainports, de Rotterdamse haven en Schiphol. ,,Onze Randstad presenteert zich in het buitenland nog te vaak als een groep spelers, die elkaar beconcurreren. In plaats van dat ze gezamenlijk de concurrentieslag aangaan met Londen, Parijs of München. We dreigen de aansluiting met de kopgroep van Europese regio's daardoor te verliezen.''

De luchthaven Schiphol is ,,blij'' met de plannen van de CDA-bewindsvrouw. Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine dringt al maanden bij politiek en bedrijfsleven aan op een plan van aanpak voor de verslechterende concurrentiepositie van de Randstad ten opzichte van andere Europese luchthavenregio's, ,,en die gedachten beginnen nu door te dringen'', aldus zijn woordvoerder.

Van Gennip vindt ook dat gemeenten in de omgeving van Schiphol bij bouwplannen ,,rekening moeten houden'' met de luchthaven. ,,Als u nieuwe woningen wilt bouwen, bouwt u ze dan waar ze de toekomstige groei van Schiphol niet belemmeren. En waar deze woningen niet al bij voorbaat last hebben van geluid'', aldus Van Gennip.

Ook voorzitter Hans Zwarts van de Amsterdamse Kamer van Koophandel vindt dat er te veel woningen om Schiphol heen worden gebouwd. ,,De schaarse ruimte mag niet vergeven worden aan zaken die heel goed ook elders kunnen. 29.000 woningen in de Haarlemmermeer is veel te veel.''

Beter is het de woningen te bouwen in Zuidelijk Flevoland, ,,toch echt de meest aangewezen plek'', aldus Zwarts.