Legerleider Israël: verlicht militaire druk op Palestijnen

Israël moet de militaire druk op de Palestijnse gebieden onmiddellijk verlichten. Deze aanbeveling is afkomstig van de Israëlische generaal-majoor Yusef Mishlev, coördinator van het leger in de Palestijnse gebieden.

Tijdens het wekelijks beraad van het coördinatieforum voor de bezette gebieden heeft Mishlev voor een Israëlische topofficier in actieve dienst een uiterst somber beeld geschetst van de situatie, met name in de Gazastrook. ,,De Palestijnse bevolking is nog niet eerder zo wanhopig geweest. Het peil van de wanhoop heeft sinds het uitbreken van de rellen in 2000 een nieuw hoogtepunt bereikt. De Palestijnen hebben het gevoel dat zij er helemaal alleen voor staan. De gevoelens zijn te vergelijken met een gevangenis en een hogedrukpan'', aldus Mishlev wiens analyse is uitgelekt in de Israëlische media.

,,Er is een fundamentele haat tegen Israël ontstaan die niet is gevoed door propaganda en opruiing. De haat neemt dagelijks toe en leidt tot extremisme. Als er geen oplossingen meer zijn dan is extremisme de oplossing. Hamas zal daardoor versterkt worden, de verzwakking van Hamas is tijdelijk van aard. In Gaza is Hamas de enige organisatie die de bevolking helpt te overleven in een ellendige situatie die is ontstaan als gevolg van onze veiligheidsmaatregelen'', aldus Mishlev in Maariv.

De staat van diepe frustratie van de Palestijnse bevolking vertaalt zich volgens Mishlev in ,,anarchie op straat waar de mensen het recht in eigen hand nemen en extremisme wordt versterkt''. Hij illustreerde deze stelling met de sterk toegenomen steun voor Arafat en een recente opiniepeiling, waarin 75 procent van de ondervraagde Palestijnen de aanslag in Maxim Café bij Haifa goedkeurde.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie wilde vanochtend niet zeggen of de aanbevelingen van de generaal worden overgenomen. Ook in de generale staf op het ministerie van Defensie in Tel Aviv wordt onderkend dat de Palestijnse bevolking ernstig te lijden heeft onder de militaire operaties en de afsluitingen. Minister Mofaz is door de legertop gewaarschuwd voor ,,een nieuwe geweldsgolf zonder precedent.''