Driekwart vrouwen Blijfhuis is allochtoon

Het percentage allochtone vrouwen in het Blijf van m'n Lijfhuis in Leeuwarden is de afgelopen vijf jaar gestegen van 30 naar 75. Deze tendens is ook waarneembaar in de overige 21 Blijf van m'n Lijfhuizen in het land. Dat bleek vrijdag op een symposium naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Blijf van m'n Lijf Friesland.

Directeur Tjitske Stegenga van Vrouwenopvang Fryslân zei dat Blijf van m'n Lijfhuizen meer moeten doen aan de emancipatie van allochtone vrouwen. Volgens haar is de oorzaak van het gestegen percentage allochtone vrouwen in de Blijf van m'n Lijfhuizen dat er steeds openlijker en meer gepraat wordt over huiselijk geweld, ook onder allochtonen.

Stegenga stelde gisteren dat mishandelde vrouwen voor een dilemma staan: als ze de geweldssituatie ontvluchten, impliceert dit meestal een breuk met de familie en een leven in eenzaamheid. ,,In bepaalde culturen mag een man een vrouw tot de orde roepen. Eerwraak speelt een grote rol. Als vrouwen met hun man breken, kan de familie hen overigens ook levenslang achtervolgen en worden ze soms met de haren hun huis uitgesleept.'' Ongeveer de helft van alle opgevangen vrouwen in Leeuwarden keert terug naar de partner die hen mishandelde, vaak onder zware druk van de familie.

Stegenga wil het emancipatieproces bij allochtone vrouwen op gang brengen. Zij denkt onder meer aan het geven van assertiviteitstrainingen. Overigens wordt de cultuur van de vrouw daarbij niet verworpen, aldus Stegenga.

Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD), die als spreker was uitgenodigd, vindt dat de vrouwenopvang geen rekening moet houden met die cultuur, als die voor vrouwen onderdrukkend is. De vrouw moet, naar haar mening, vooral zelfvertrouwen krijgen dat ze een eigen leven kan opbouwen. ,,Als ze hierdoor haar familie verliest en eenzaam wordt, is dat maar zo. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar ze kan een alternatief vriendennetwerk opbouwen.'' Ze pleitte voor meer wettelijke bescherming voor allochtone vrouwen die breken met hun gewelddadige partner.