Senaatcommissie: CIA overdreef dreiging Saddam

Een belangrijke commissie van de Amerikaanse Senaat is bezig met een vernietigend rapport over de kwaliteit van de informatie over Irak zoals deze voor de oorlog gegeven werd door de inlichtingendiensten.

Dat schrijft de krant The Washington Post. Met name CIA-directeur George Tennet wordt ervan beschuldigd de zaak tegen de Iraakse leider Saddam Hussein te hebben overdreven. De CIA meende dat Irak was bezig was met het produceren van massavernietigingswapens. Ook zou het Iraakse regime banden met terroristische organisaties hebben. De dreigende beschikbaarheid van een operationeel kernwapen was dit voorjaar voor de VS een belangrijk argument om Irak snel aan te vallen.

Leden van de Senaatscommissie zeggen verbaasd te zijn over de hoeveelheid indirect bewijs en de hoeveelheid informatie over Irak die slechts van één bron afkomstig was of aanvechtbaar. De voorzitter van de commissie verklaarde tegenover de Washington Post dat de inlichtingen die de president kreeg ,,slordig'' waren. ,,Ik maak me zorgen over de geloofwaardigheid van de diensten'', aldus senator Pat Roberts.

Volgens waarnemers is het rapport een poging om de kritiek over het mogelijk misleiden van het Amerikaanse volk van het Witte Huis naar de inlichtingendiensten te verschuiven. De Democratische senatoren zouden het daarom nog niet eens zijn met het conceptrapport waardoor publicatie nog enige tijd op zich laat wachten.

Medewerkers van de CIA hebben onderwijl het gevoel door de regering-Bush onder druk te zijn gezet speculaties om te zetten in zekerheden. Dat hebben kenners van de Amerikaanse geheime diensten tegenover deze krant verklaard.

,,De neo-conservatieven in de regering meenden dat Irak massavernietigingswapens bezat en banden met Al-Qaeda onderhield'', zegt Judith Yaphe, research professor aan de National Defense University in Washington. De inlichtingendiensten werden volgens haar onder druk gezet om die overtuiging te ondersteunen. ,,Het zijn daar [bij de CIA] in de huidige situatie geen gelukkige medewerkers.''

,,Een man als Richard Perle [adviseur van minister van Defensie Rumsfeld] meent dat het probleem van de CIA is dat je niets vindt als je niet weet waarnaar je zoekt'', zegt Vincent Cannistraro, voormalig terrorismebestrijder op het Witte Huis onder president Reagan en later bij de CIA. ,,Het bezwaar van die opvatting is: als je weet wat je zoekt, vind je dat ook.''

De top-adviseurs van de president hebben de laatste jaren een geheel eigen infrastructuur voor inlichtingen opgezet, parallel aan de CIA en de diensten van ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Deze nieuwe dienst, die nu zou zijn opgeheven, volgde een methode om aangeleverde ruwe gegevens zonder de gebruikelijke controle en analyse voor waar te houden.

BIJLAGE THEMA SPIONAGE: Pagina 50