Genmanipulatie 2

Op 17 oktober bracht deze krant de verbluffende resultaten van het Engelse onderzoek naar de milieueffecten van ggo's. Dit was de `finest day' voor de milieubeweging, nu er eindelijk eens substantiële bewijzen zijn gevonden tegen die verderfelijke ggo's. Voordien wilde dat, ondanks verwoede pogingen zoals in het geval van de Monarchvlinder, maar niet lukken.

Gefeliciteerd met dit resultaat. Het is werkelijk ongelofelijk en bewonderenswaardig waar de milieubeweging toe in staat is. Het blijkt nu dat boeren al millennialang op de verkeerde weg zijn door het onkruid in hun akkers te bestrijden. In plaats van aardappels, granen, maïs, soya, bonen en bieten kunnen zij beter hanepoot, melde, muur, varkensgras, distel, zuring, kweek, brandnetel, straatgras, kleefkruid en nog veel meer van deze fraaie gewassen telen. Dat is noodzakelijk voor de instandhouding van de insecten- en vogelpopulaties, die kennelijk met uitsterven worden bedreigd. Het feit dat deze gewassen voor de mens niet eetbaar zijn doet er niet toe. Er is immers eten genoeg in de winkels.

De boeren telen aardappels enzovoort alleen maar om geld te verdienen en dat is nergens voor nodig. Om hun opbrengsten te verhogen en kosten te verlagen zijn ze zelfs onkruidverdelgers gaan spuiten.

Gelukkig ontsnapten tot nog toe een aantal onkruiden aan deze dodelijke aanslag omdat het spuiten nog niet was geperfectioneerd. Met die verfoeilijke ggo's is dat nu wel gelukt zodat de boer nu plotseling geen onkruid meer in zijn voedselgewas heeft staan. Schande!

Dankzij de milieubeweging en de altijd alerte, genuanceerde en kritische pers, zoals bijvoorbeeld NRC Handelsblad, wordt deze ontwikkeling nu tijdig gestuit. Onkruid vergaat niet tenslotte!