Genmanipulatie 1

Genmanipulatie kan milieu beschadigen' luidt de kop van een artikel in NRC Handelsblad van 17 oktober. Dat is beangstigend.

Het gebruik van de term `manipulatie' bij genetisch gemodificeerde gewassen leek mij tot nu toe voorbehouden te zijn aan milieuorganisaties die de angst voor de civilisatie exploiteren en als tegenwicht de romantiek van het goede leven terug willen, dat hoorde bij het tijdperk van de trekschuit; met behoud van dvd-speler, caravan, mobieltje en vaatwasmachine, dat wel.

Ik constateer dat het niet zomaar een taalkundige slippartij kan zijn: in uw magazine M van enige maanden geleden over hetzelfde onderwerp werd ook al bij voortduring die term gebruikt. Het bijschrift van de foto op pagina 13 bij het vervolgartikel suggereert dat zelfs Indiase boeren om dezelfde redenen als de bangelijke Europeaan tegen het universele kwaad van genvoedsel zijn.

Mij lijkt het eerder dat die boeren boos zijn op Monsanto omdat hun bedrijfsvoering onder druk staat.

Als deze uitleg juist is dient u die te vermelden.