Het Beeld

Het opmerkelijkste moment in de – met onderbrekingen ruim zeven uur durende – rechtstreekse uitzending van het Kamerdebat van gisteren, kwam vlak voor het einde.

Het was niet de geëmotioneerde verdediging van premier Balkenende (,,het raakt me en het stoort me'') tegen het verwijt van oppositieleider Bos dat gebrek aan regie het koningshuis schade had toegebracht, onder ijzig zwijgen van de aangesprokene. Evenmin was het de steggelpartij tussen Herben (LPF) en minister Remkes (VVD) over de paarden dan wel ezels van Peter R. de Vries of de AIVD. Nee, het was de reactie van Remkes op een interpellatie van Bos, die de vraag herhaalde waarop de minister dreigde niet te zullen antwoorden, nadat Balkenende eerder dezelfde vraag naar zijn collega had doorgeschoven. Was Mabel Wisse Smit tijdens haar gesprekken met de premier op de hoogte geweest van de inhoud van haar AIVD-dossier? Die veronderstelling was dinsdag als een nieuwsfeit gepresenteerd in het RTL Nieuws, waarop zich een merkwaardige tweedeling in de mediaverslaggeving voordeed. De commerciële televisiezenders bleven het op `betrouwbare bronnen' gebaseerde, explosieve `nieuws' de afgelopen dagen als feitelijk gegeven herhalen, terwijl de publieke zenders en de meeste dagbladen de primeur ofwel als onbewezen gerucht behandelden, ofwel geheel negeerden. In het Kamerdebat werd het serieus genoeg genomen om er vragen over te stellen.

De heldere vraag of dit verhaal klopt, leek gemakkelijk met ja of nee te beantwoorden. Maar de minister begon zijn antwoord met het omzichtig raadplegen van zijn papieren. Daaruit diepte hij deze zin op: ,,Mevrouw Mabel Wisse Smit heeft geen inzage in haar dossier gehad.'' Ook is dat dossier, volgens de minister, niet doorgespeeld door de koningin of haar kabinet. Maar hoe zou hij kunnen weten of de inhoud Mabel op de een of andere manier wellicht niet toch ter ore was gekomen?

Remkes' aarzeling bij het formuleren van het juiste antwoord, en de slag om de arm na het doorvragen van Bos, deed RTL-redacteur Frits Wester later op de avond bij Barend & Van Dorp concluderen dat zijn scoop, meermalen aan hem bevestigd door sms'jes van andere niet nader aangeduide bronnen, wel degelijk stand houdt.

Het lijkt erop dat het in de Mabel-affaire gesmede monsterverbond tussen enkele commerciële muckrakers en een groot deel van het journalistieke establishment alweer beëindigd is. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries besteedde in zijn uitzending van gisteren anderhalf uur lang aandacht aan een geheel ander soort onderwerp, een mogelijke gerechtelijke dwaling bij de veroordeling van een vader wegens ontucht met zijn dochter, op basis van wat psycholoog H. Merckelbach `hervonden herinneringen' noemt, pseudoherinneringen aan door therapeuten gesuggereerde, verdrongen incest. De politieke vertakkingen beperken zich dit keer tot een oud conflict in de gereformeerde kerk van Dieren tussen de veroordeelde vader en een dominee, later een van de voornaamste raadgevers van de dochter.