Conflict Europees spoorwegvervoer

Het Europees Parlement houdt vast aan liberalisering van het reizigersvervoer per spoor in 2008. Hierdoor is een conflict ontstaan met de lidstaten van de Europese Unie. Ook wil het Europarlement de liberalisering van het goederentransport per spoor met twee jaar versnellen en al in 2006 doorvoeren.

Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde gisteren in tweede lezing voor verdergaande openstelling van het railvervoer. De EU-lidstaten bereikten in maart van dit jaar een akkoord over volledige liberalisering van het goederenvervoer per 2008. Maar liberalisering van het passagiersvervoer ligt moeilijker. Frankrijk, België en Luxemburg stemden eerder dit jaar tegen. Het Europarlement, dat medebeslissingsrecht heeft, en de EU-lidstaten moeten nu de komende maanden in een zogenoemde `verzoeningsprocedure' een compromis zoeken.

De Groenen en veel Europarlementariërs uit Frankrijk, België en Luxemburg stemden tegen de amendementen over verdergaande liberalisering. Europarlementariër Bouwman (GroenLinks) zei dat hij eerst ,,minimale kwaliteitseisen'' van de Europese Commissie wil, voordat over liberalisering van passagiersvervoer kan worden gepraat. In Brussel gaat men ervan uit dat de liberalisering van het passagiersvervoer zal vervallen in de `verzoeningsprocedure'. In ruil daarvoor zou de liberalisering van het vrachtvervoer worden versneld tot 2006. In Nederland is het passagiersvervoer op enkele trajecten in het oosten en noorden al geliberaliseerd. Het vrachtvervoer is in Nederland geheel vrij.

Sinds 15 maart 2003 is het railgoederenvervoer op belangrijke internationale doorgaande routes in de hele EU vrij voor concurrentie. Maar door beperkingen binnen de lidstaten haalt een internationale vrachttrein slechts een gemiddelde snelheid van 18 kilometer per uur. Het aandeel van het vrachtvervoer per spoor daalde de afgelopen decennia van ruim 20 tot 8 procent. In de VS is dat aandeel 40 procent. Volgens eurocommissaris De Palacio (Transport, Energie) zal liberalisering tot meer vrachtvervoer per spoor leiden. Over de vestigingsplaats van een Europees spoorwegagentschap, dat moet toezien op de veiligheid, wordt nog gediscussieerd. De Palacio zei nog voor het eind van dit jaar met voorstellen te komen over liberalisering van het passagiersvervoer.