Onderzoek naar Pentagon-generaal

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de achtergrond van omstreden anti-islamitische uitspraken door generaal William Boykin, een hoge defensiefunctionaris belast met het opsporen van terroristenleider Osama bin Laden.

De Amerikaanse televisiezender NBC onthulde vorige week video-opnamen van Boykin, plaatsvervangend onderminister van Defensie belast met inlichtingenwerk, waarop hij voor een gehoor van christelijke kerkgangers onder andere stelt dat moslims ,,een afgod'' vereren in plaats van ,,een echte god''. Volgens Boykin ,,haten'' moslims de Verenigde Staten ,,omdat we een christelijke natie zijn met christelijke wortels. De vijand is een kerel die Satan heet''. Hij deed zijn uitspraken in juni, gekleed in uniform en voorafgaand aan verschillende bijeenkomsten van christelijke gebedsgroepen en kerken.

Het onderzoek naar de omstreden denkbeelden van Boykin, die zich inmiddels voor zijn uitspraken heeft verontschuldigd, is gisteren aangekondigd door minister van Defensie Rumsfeld. Volgens Rumsfeld heeft Boykin zelf om het onderzoek gevraagd. Het Pentagon gaat uitzoeken of sprake is van een patroon en of dat een weerslag heeft gehad op het handelen van Boykin.

De voorzitter van de Senaatscommissie voor het leger, John Warner, heeft aangedrongen op de tijdelijke overplaatsing van Boykin. In een brief aan Rumsfeld stelt Warner, samen met Carl Levin, de hoogste Democraat in de commissie, dat voor militairen geldt dat hun vrijheid van meningsuiting ,,beperkt'' is. ,,Publieke verklaringen door een hoge militaire functionaris die opruiend en kwetsend zijn [...] kunnen makkelijk worden misbruikt door vijanden van de Verenigde Staten, de steun van de Arabische wereld doen afbrokkelen en misschien de risico's voor Amerikaanse militairen die dienen in een islamitisch land vergroten'', schrijven beide commissie-leden in hun brief.

In een van de video-opnamen spreekt Boykin over zijn tijd in Somalië toen hij nog aan het hoofd stond van de Special Forces, de Amerikaanse commando's. De Somalische krijgsheer die had gezegd dat de Amerikanen hem nooit te pakken zouden krijgen omdat hij werd beschermd door Allah liet Boykin ,,koud'' omdat ,,ik wist dat mijn god groter is dan de zijne''.

Boykin heeft in een verklaring achteraf gezegd dat het nooit zijn bedoeling is geweest religies tegen elkaar uit te spelen. Hij zei niet ,,tegen de islam'' te zijn. De VS willen voorkomen dat de oorlog tegen terreur wordt uitgelegd als een oorlog tegen de islam. (Reuters)