Homepage nrc.nl aangepast

De homepage van de website van NRC Handelsblad, www.nrc.nl, is aangepast. De zoekfunctie van de site is uitgebreid en verbeterd. De `voorpagina' is compacter gemaakt.

Het nieuwe zoekvenster wijst, beter dan op de `oude' homepage, de weg naar het archief van de krant, het site-archief, boekrecensies uit de krant en de complete cultuuragenda van Nederland waaraan recensies uit NRC Handelsblad zijn gekoppeld. In het krantenarchief zijn honderdduizenden artikelen te vinden die sinds 1991 in NRC Handelsblad zijn verschenen. Abonnees van NRC Handelsblad hebben gratis toegang tot artikelen uit de afgelopen drie maanden. Alle overige artikelen zijn op te vragen voor €1,15 per stuk.

Een compactere voorpagina moet de site beter en sneller toegankelijk maken. NRC Handelsblad publiceert dagelijks om 10 uur en 16 uur nieuwe edities op www.nrc.nl.