Conflict over commissie inlichtingendiensten

De parlementaire afhandeling van de affaire-Wisse Smit heeft geleid tot een ernstig meningsverschil tussen oppositiepartij PvdA en de fracties van CDA en VVD over de vaste Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Nadat PvdA-leider Bos vanochtend weigerde mee te vergaderen met de andere twee grote partijen in de commissie, concludeerde commissievoorzitter Verhagen dat het ,,onverantwoord is dat ad hoc besloten wordt aan deze vergadering mee te doen of niet''. Volgens Verhagen hebben ook oppositiepartijen een verantwoordelijkheid om structureel een bijdrage te leveren aan de commissie. Hij zal de Kamer om een mandaat vragen om ,,de parlementaire controle op de inlichtingendiensten veilig te stellen''. Fractievoorzitters Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD) vergaderden vanochtend met de regering, waarbij ze zich lieten inlichten over geheime aspecten van de kwestie-Mabel Wisse Smit. Premier Balkenende wilde geen reactie geven. ,,Het is een zaak van de Kamer.''

Bos verklaarde vanochtend dat hij vreest dat zijn handen gebonden zouden zijn tijdens het debat dat morgen plaatsheeft met premier Balkenende en minister Remkes (Binnenlandse Zaken). De Kamer vergadert dan over het besluit van de regering om de toestemmingswet voor het huwelijk van prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit niet in te dienen.

De voorzitters van de drie grootste fracties in de Tweede Kamer, CDA, VVD en PvdA, maken deel uit van de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die krijgt vertrouwelijk informatie over de inlichtingendiensten en kan deze zo namens de Kamer controleren.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde gisteren niet dat de commissie voorafgaand aan het debat van morgen nog bijeen zou komen, omdat dit de Kamer aan banden zou leggen. De voorzitters van de grootste fracties zouden dan informatie hebben waarmee ze in het debat niks mogen doen. Bos zei vanochtend ook dat het wat hem betreft heel goed mogelijk is om de commissie, indien dat nodig zou blijken, na het debat van morgen bijeen te laten komen. Verhagen betoogde juist dat hij vreest dat de regering morgen voortdurend vragen zou kunnen ontwijken omdat informatie mogelijk vertrouwelijk is.

Bos kwalificeerde de beslissing van CDA en VVD om tegen de wens van de Kamermeerderheid in te gaan als ,,onnodig en onverstandig''. Het openbare debat moet wat hem betreft gewoon beginnen.

COMMISSIE: pagina 2

HOOFDARTIKEL: pagina 9