Chirac mengt zich in debat over hoofddoek

De Franse president Jacques Chirac heeft gisteren gezegd dat over de in Frankrijk zeer strikte scheiding van kerk en staat ,,niet te onderhandelen'' valt. Het staatshoofd reageerde daarmee op het opgelaaide debat over het dragen van hoofddoeken op scholen. De president zei: ,,De staat zal nooit toestaan dat op het hart, de geest en het gedrag van zijn burgers druk wordt uitgeoefend die in strijd is met de wetten van onze democratie.''

Het debat over de islamitische hoofddoek en sluier wordt volop gevoerd nadat op 11 oktober twee zusjes van school werden gestuurd omdat zij weigerden hun hoofddoek af te doen. Het laatste grote debat over de hoofddoek op scholen woedde eind jaren tachtig. Een toen door de Raad van State uitgevaardigde richtlijn laat scholen de ruimte voor eigen beleid.

Het huidige debat wordt met zoveel inzet gevoerd, dat kranten erop hebben aangedrongen dat Jacques Chirac als hoeder van de eenheid van de staat zich uitspreekt over de kwestie en niet eerst het rapport afwacht dat een door hem ingestelde commissie eind dit jaar zal uitbrengen. De president zei nu ,,als het moet'' bereid te zijn de kwestie van de hoofddoek bij wet te regelen. Hij hekelde ,,het misbruik dat sommigen maken van de vrijheid van godsdienst om fundamentele verworvenheden als de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en de waardigheid van de vrouw op losse schroeven te zetten''.

Bertrand Delanoë, burgemeester van Parijs, wil een werkneemster van een sociale dienst met onbetaald verlof sturen. Direct na het verlopen van haar proeftijd kwam de vrouw met een hoofddoek op haar werk en weigerde zij mannen met wie zij beroepshalve in contact kwam een hand te geven.