Gratis krant boeit NY niet

Op straat is hij zo goed als onvindbaar, maar de eerste gratis tabloid is inmiddels gearriveerd in New York. Naam: amNew York. Aantal pagina's: 32. Oplage: 160.000. Uitgever: Tribune, uit Chicago. Eerste indruk: ietwat flodderig. Wel opvallend veel advertenties.

,,Hoe meer kranten hoe beter'', zegt de Indiase verkoper in het krantenstalletje bij Grand Central Station in Manhattan, waar tijdens de ochtendspits de meeste exemplaren worden uitgedeeld door jongelui met een oranje plastic vest aan. Gaat zijn handel dan niet achteruit door de gratis kranten? ,,Ik heb er nog niets van gemerkt'', glimlacht hij.

AmNew York zal niet lang alleen zijn. Een dezer dagen komt het antwoord van Metro International, het Zweedse bedrijf dat in 1995 het concept van de free sheet bedacht en wereldwijd inmiddels beschikt over 24 Metro-edities, waarvan 17 winstgevend. Metro heeft sinds 2000 edities in Toronto, Boston en Philadelphia.

Tribune is Metro in Chicago te snel afgeweest, met een eigen versie, getiteld Red Eye, waarop concurrent Chicago Sun Times volgde met Red Streak. In Washington is de Washington Post kort geleden een gratis krantje voor in de metro begonnen, en Gannett, uitgever van USA Today, is van plan het concept in te voeren in middelgrote steden zoals Louisville en Cincinatti.

De tabloid, gericht op 21- tot 35-jarigen die normaal geen krant lezen en bedoeld voor snelle consumptie, wordt grotendeels gevuld met korte berichten van de Amerikaanse nieuwsdienst Associated Press, en hier en daar een stuk uit de Los Angeles Times of de Chicago Tribune – andere kranten van Tribune.

Critici, zoals de voorzitter van de organisatie van alternatieve weekbladen waaronder de Village Voice, waren er in New York snel bij om amNew York af te doen als een ,,dom blaadje''.

Maar de 56-jarige uitgever Russell Pergament, voorheen werkzaam voor Metro International in Boston, laat zich door dit soort kritiek niet van de wijs brengen. ,,Je moet mensen een geloofwaardige krant aanbieden. Maar dat betekent niet dat de lezer zit te wachten op ellenlange egodocumenten van ijdele schrijvers die zo nodig hun standpunt kwijt moeten'', zei hij tegen The New York Times, een dagblad dat niet zelden zo'n soort verwijt te horen krijgt.

De vraag is of de aantrekkingskracht van een gratis dagblad als amNew York, en straks de Metro, blijvend is in New York. Want de bestaande tabloids, zoals de New York Post en de vorig jaar opgerichte New York Sun, kosten slechts een kwartje.

Ook hangt het succes van amNew York af van de samenwerking met het openbaarvervoerbedrijf voor de distributie van de kranten, een terrein waarop Metro International volgens sommigen een voorsprong heeft.