`Boze mensen denken niet helder'

Enkele fragmenten uit de toespraak van Mahathir die hij vorige week gaf tijdens de vergadering van de Islamitische Conferentie Organisatie.

,,We hebben geweren, raketten, bommen, vliegtuigen, tanks en oorlogsschepen nodig om ons te kunnen verdedigen. Maar omdat wij worden ontmoedigd wis- en natuurkunde te studeren, omdat het ons niets oplevert in het hiernamaals, zijn wij vandaag de dag niet in staat onze eigen defensieve wapens te maken. [Daarom] moeten [we] onze wapens kopen van onze vijanden en degenen die ons kleineren.''

[...]

,,Vandaag de dag wordt de hele moslimgemeenschap behandeld met minachting en zonder eerbied. Ons geloof wordt zwart gemaakt, onze heilige plaatsen worden geschonden, onze landen bezet en onze volkeren uitgehongerd en vermoord.''

[...]

,,Onze enige reactie is steeds bozer worden. Boze mensen kunnen niet helder denken. Daarom handelen sommigen van ons irrationeel. Ze voeren hun eigen aanvallen uit, vermoorden zo ongeveer iedereen, inclusief moslims. Enkel om hun woede en frustratie te uiten.''

[...]

,,In de islamitische landen en onder de bevolking heerst een gevoel van hopeloosheid. [...] Maar is het inderdaad zo dat we ons zelf niet kunnen helpen? Is het inderdaad zo dat 1,3 miljard mensen [moslims, red.] geen macht kunnen uitoefenen om de vernedering door een veel kleinere vijand tegen te gaan? Bestaat er geen andere manier dan onze kinderen te vragen zichzelf op te blazen en mensen te doden waardoor opnieuw meer van onze mensen worden vermoord?''

[...]

,,Feitelijk staan we sterk; 1,3 miljard mensen kunnen niet makkelijk worden weggevaagd. De Europeanen hebben zes van de twaalf miljoen joden vermoord, maar vandaag de dag regeren de joden de wereld bij volmacht: ze laten anderen voor zich vechten en sterven.''

[...]

,,We weten ook dat niet alle niet-moslims tegen ons zijn. [...] Zelfs onder de joden zijn er velen die niet akkoord gaan met hetgeen Israël doet.''

[...]

,,We moeten niet iedereen tegen ons in het harnas jagen. We moeten hen voor ons winnen. We moeten ze aan onze kant krijgen, maar niet door te bedelen om hulp maar op een waardige manier. We moeten de vijand niet versterken door iedereen in hun richting te duwen als gevolg van onverantwoordelijke on-islamitische daden.''

[...]

,,We moeten onze kracht opbouwen op ieder punt, niet alleen op gewapende wijze. Onze landen dienen stabiel te zijn en goed bestuurd te worden. We moeten economisch en financieel sterk staan. [...] Dat kost tijd, maar het is haalbaar.''

[...]

,,We staan tegenover mensen die nadenken. Zij hebben 2000 jaar van pogroms overleefd: niet door terug te slaan, maar door na te denken. Ze hebben het socialisme, communisme, de mensenrechten en democratie uitgevonden zodat het vervolgen van hen verkeerd lijkt, zodat hun rechten gelijk zijn aan die van anderen. Op die manier hebben zij nu de macht over de sterkste landen. Deze kleine gemeenschap is een wereldmacht geworden.''

[...]

,,De laatste tijd, door hun macht en ogenschijnlijke succes, zijn ze [Israël] arrogant geworden. En arrogante mensen, evenals boze mensen, maken fouten. Ze vergeten na te denken. Ze beginnen al fouten te maken. Er breken nieuwe kansen voor ons aan. Die moeten we nu grijpen.''