Personalia: Bert de Boer

Bert de Boer (56) is benoemd tot voorzitter van de European Association of Zoos and Aquaria, de Europese vereniging van Dierentuinen. Deze vereniging met zo'n 250 dierenparken en veertig andere aangesloten organisaties heeft tot doel Europese fokprogramma's op te zetten voor bedreigde diersoorten. De Boer blijft daarnaast directeur van de Apenheul in Apeldoorn en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen.