On the origin of ideas

Hoe orgineel was Charles Darwin? Die vraag wordt weer actueel door een boekbespreking van geoloog Paul Pearson van de universiteit van Cardiff (Nature, 16 okt). Pearson bespreekt een facsimile-uitgave van Elements of Agriculture, een boek dat de Britse geoloog James Hutton in 1794 schreef. Huttons beschrijving van het ontstaan van de variëteit aan soorten doet wel heel erg denken aan een van de grootste theorieën in de biologie: de theorie van evolutie door middel van natuurlijke selectie, door Charles Darwin in 1859 ontvouwd in zijn boek On the origin of species.

Vijfenzestig jaar voor het verschijnen van Darwins boek, nog steeds het fundament van de moderne biologie, schreef Hutton al: ``If an organised body is not in the situation and circumstances best adapted to its sustenance and propagation, then, in conceiving an indefinite variety among the individuals of that species, we must be assured, that, on the one hand, those which depart most from the best adapted constitution, will be most liable to perish, while, on the other hand, those organised bodies, which most approach to the best constitution for the present circumstances, will be best adapted to continue, in preserving themselves and multiplying the individuals of their race.'' Met andere woorden: natuurlijke selectie.

Toen On the the origin of species in 1859 verscheen, bleek dat twee andere auteurs het principe van natuurlijke selectie al vóór Darwin hadden genoemd; Patrick Matthew in 1831 en William Wells in 1818. Darwin was hiervan niet op de hoogte geweest, en gaf Matthews en Wells alsnog erkenning voor hun ideeën. Dat Hutton ook – en zelfs tientallen jaren eerder – over natuurlijke selectie had geschreven, was toen niet bekend. Hoewel Hutton er een heel hoofdstuk aan wijdde, is zijn evolutie-idee waarschijnlijk ondergesneeuwd in de rest van de 2138 pagina's tellende verhandeling.

Maar Pearson suggereert in zijn boekbespreking dat Hutton mogelijk wel de kiem heeft gezaaid voor Darwins grote idee. ``Het is misschien geen toeval dat zowel Wells, Matthew en Darwin hun opleiding genoten in Edinburgh, de stad waar Hutton woonde. (...) Het zou kunnen dat bij Darwin een halfvergeten concept uit zijn studententijd weer opborrelde toen hij probeerde de soortendiversiteit te verklaren die hij tijdens de reis met de Beagle tegenkwam.''