Kippen

In het artikel gewijd aan het verenpikken van kippen en de mogelijke werking van tryptofaan (W&O, 11 okt), staat een aperte fout. In het artikel staat de volgende zinsnede: `De meeste kuikens zitten de eerste 16 weken van hun leven in een legbatterij, ook als ze uiteindelijk naar biologische boeren gaan.'

Dit is volstrekt onjuist. Er wordt hard gewerkt aan duidelijke regelgeving vanuit de EU en LNV op dit moment. Vooruitlopend op de uitkomsten heeft de praktijk van biologische pluimveehouders zelf in overleg met het ministerie regels vastgesteld waar een biologisch opgefokte hen aan moet voldoen. Het verdient naar onze mening geen nadere uitleg dat een legbatterij daarin absoluut geen plaats heeft.