Hoofddoek

Graag wil ik reageren op een aantal uitspraken die Leo Prick doet (W&O, 11 okt). Hij stelt dat heel veel meisjes niet zelf mogen weten of zij een hoofddoek dragen of niet. Dat is niet waar. Er zijn juist heel veel meisjes en vrouwen die er zelf voor kiezen om de hoofddoek te dragen.

Leo Prick vindt dat tevens seksuele discriminatie, hij bedoelt natuurlijk: `discriminatie op basis van geslacht'. Daaruit volgt de discrepantie tussen discriminatie op basis van godsdienstige overtuiging en volgens Leo Prick: discriminatie op basis van geslacht. Ik zal Leo Prick daarom vanaf nu uit de droom helpen. Ik heb er namelijk zelf voor gekozen om een hoofddoek te dragen en doe hem af zodra ik naar de school ga waar ik het vak Nederlands doceer omdat ik bereid ben mij aan te passen aan de bevolking van een `witte' school.

U kunt het dragen van een hoofddoek opvatten als vrouwendiscriminatie, maar wat ik veel meer onder vrouwendiscriminatie versta is dat een vrouw over het algemeen veel meer wordt beoordeeld op haar uiterlijk dan een man. Iets wat ik net zo erg vind als een vrouw dwingen om een hoofddoek te dragen.

Ik denk ook niet dat al die vrouwen die gedwongen worden om een hoofddoek te dragen op een `reddende engel' als Leo Prick zitten te wachten. Leo Prick, die de regel in scholen zou willen invoeren hoofddoekdragende leerlingen te weigeren. Hij heeft blijkbaar geen vertrouwen in de zelfredzaamheid van die vrouwen. Dat is positieve discriminatie op basis van geslacht en ook positieve discriminatie heeft zo haar keerzijde. Bijvoorbeeld dat de `geredde' gediscrimineerde gedoemd wordt tot een zekere slachtofferrol.

Ik weet zeker dat die vrouwen een zekere vechtlust in zich hebben en dat zij heel goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zo behouden zij hun zelfrespect en behoudt dit land vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.