Mabel en Friso 11

Het inlichtingenwerk van de AIVD staat ter discussie naar aanleiding van de affaire-Wisse Smit. Maar als de AIVD niet in staat is iets relatief eenvoudigs als de relaties van mevrouw Wisse Smit na te trekken, hoe betrouwbaar is dan de informatie die zij weet te verzamelen over terroristische netwerken die actief (zouden) zijn in Nederland?

De inspanningen die de Nederlandse overheid pleegt om de bedreigingen die uitgaan van het internationale terrorisme het hoofd te bieden, zijn mede gebaseerd op de informatie die de AIVD daarover beschikbaar stelt.

Vanuit het buitenland wordt er vaak richting Nederland gewezen als zijnde een relatief gastvrij land voor terroristen, omdat ze bij ons grotendeels met rust worden gelaten. Van Nederlandse zijde wordt dan meestal het signaal afgegeven dat het met die dreiging wel meevalt. Dit signaal werd ruim anderhalf jaar geleden ook afgegeven door de AIVD aangaande de bedreigingen aan het adres van Pim Fortuyn. De afloop, c.q. de verkeerde inschatting van de dreigingen is bekend.

Wordt het niet eens tijd dat Nederlandse politici hun aandacht betreffende de AIVD gaan richten op daar waar het echt om gaat. Dat is niet het soort relatie dat mevrouw Wisse Smit nu precies gehad heeft met de heer Bruinsma, maar de vraag of de AIVD in het licht van hetgeen de laatste tijd naar buiten is gekomen, nog in staat moet worden geacht de regering van de juiste informatie te voorzien op basis waarvan zij de juiste maatregelen kan nemen om de veiligheid van haar burgers optimaal te beschermen.