Groot risico op ongevallen bij graafwerk

Bij 3 procent van al het graafwerk bestaat het risico op ongevallen met kabels en leidingen. Dit komt neer op 3.750 keer per jaar, zo concludeert Kiwa Management Consultants in een onderzoek voor het Kabels- en Leidingen-Informatie Centrum (Klic).

Het Klic, dat meldingen voor graafwerk ontvangt en doorgeeft aan beheerders van kabels en leidingen, ligt het laatste half jaar onder vuur. Uit twee onderzoeken is gebleken dat meldingen via Klic in meer dan 10 procent fouten bevatten waardoor risico's op ongevallen en stroomstoringen worden gelopen.

Stroomnetbeheerder Essent kwam afgelopen maart in een intern rapport op een foutenscore van 13,1 procent. Consultant

P. Koppen de Neve concludeerde in augustus voor een belanghebbend bedrijf, HLA, dat in 10 tot 20 procent van alle via het Klic verwerkte meldingen fouten voorkomen.

Het Klic, een private organisatie die wordt bestuurd door de grote kabel- en leidingbeheerders (Gasunie, KPN, NAM, Defensie), heeft deze conclusies steeds bestreden. Volgens het Klic is uit het geringe aantal grote ongevallen met kabels en leidingen de laatste jaren gebleken dat zulke hoge foutenscores onjuist moeten zijn. Gisteren presenteerde het Klic het onderzoek van Kiwa. Volgens A. Kap van Kiwa is zijn conclusie gebaseerd op een steekproef van 327 meldingen in de vakantiemaand augustus.

Namens Klic zei directeur P. Rietjens dat het Klic-bestuur de gevonden foutenscore nog steeds ,,aan de hoge kant'' vindt. Het Klic zal verscheidene maatregelen nemen om het aantal fouten terug te brengen, zei Rietjens. Het precieze aantal ongelukken met kabels en leidingen is onbekend. Wel is uit cijfers van de energiebedrijven gebleken dat een kwart tot de helft van alle stroomstoringen het gevolg zijn van graafwerk.

Kap van Kiwa zei desgevraagd dat zijn onderzoek niet automatisch een weerlegging van de eerdere onderzoeken inhoudt. Het onderzoek van Kiwa vond in een andere periode plaats (afgelopen augustus) en de door Koppen de Neve gebruikte gegevens zijn niet in de Kiwa-studie betrokken, zo beaamde Kap.

Rietjens van het Klic liet zich harder uit. Volgens hem is aan Koppen de Neve en HLA gevraagd om de fouten ter beschikking te stellen die zij in de onderzoeksperiode vaststelden. Dit zouden Kopppen de Neve en HLA hebben geweigerd. ,,Daarmee is dat verhaal voor ons uit'', aldus Rietjens.

De toekomst van het Klic is onzeker. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd die alle betrokkenen bij ondergronds graafwerk wettelijke plichten oplegt. Gravers moeten voorgenomen werk melden, kabel- en leidingbeheerders mogen niet langer economische of veiligheidsbelangen voorwenden om de ligging van leidingen geheim te houden. Nog onhelder is welke rol Klic dan krijgt.