Meer techniek in basisonderwijs

Basisscholen moeten meer techniekonderwijs gaan geven. De komende zes jaar moeten op 2500 scholen technische vakken deel uit gaan maken van het lesprogramma. Dat hebben onderwijsminister Van der Hoeven en een aantal technische bedrijfstakken met elkaar afgesproken. Het streven is dat nog eens 1500 scholen de komende jaren beginnen met het aanbieden van technisch onderwijs, maakten het ministerie en Axis, een onderwijsplatform voor natuur en techniek, gisteren bekend.