`Mabel Wisse Smit leefde blijkbaar te veel in isolement en/of had verkeerde adviseurs'

Twee Mabelweken lang lag ik met mijn Mabelkop onder de Mabeldekens in afwachting van het moment dat de Mabelstorm zou zijn overgewaaid. Wat stormt het altijd in Nederland! Mabel stroomde door de goten, Mabel droop van de kerktorens. Herfstbladeren, dakpannen, satellietschotels, alles Mabelde. Onderwereld en bovenwereld waren door Mabelitis ontketend. Dijkalarm fase rood.

Als ik mijn kop weer naar buiten durf te steken zie ik een krant liggen.

`Marokkaanse jongens kampen met verwrongen vrouwbeeld', lees ik op de voorpagina. Volgens een deskundige komt het omdat hun Marokkaanse vaders allemaal denken dat Nederlandse meisjes sletten zijn.

Goddank, tenminste één inburgeringcursus geslaagd.

Verderop in de krant lees ik jouw artikel, Arno. Hoogleraar bestuurskunde ben je. Beroepsadviseur en deskundige bij uitstek. Je doet ook je duit in het Mabelzakje. Als in Nederland de storm opsteekt kruipen de deskundigen collectief uit hun holen. Het hele legioen, elke keer weer.

't Zijn een soort sollicitatiebrieven. Al die artikelen, ingezonden stukken en optredens van jou en je collega's, Arno, telkens als één zaak aller aandacht trekt en pal in de schijnwerpers staat – 't is de roep van: Luister naar mij! Had toch bijtijds naar mij geluisterd! Ik heb het allemaal zien aankomen! Ik alleen beschik over het recept! Ik ben de deskundige die jullie in dienst hadden moeten nemen om ook deze storm te voorkomen!

Deskundigen volgen in Nederland op een schandaal als gieren op een kadaver.

In de krant van dezelfde dag lees ik nog over een collega-hoogleraar van je, Uri Rosenthal, die daarnaast directeur is van een instituut voor crisismanagement. Het houdt niet op. Ook Uri ruikt werk aan de winkel. Hij meent dat het Koninklijk Huis voortaan begeleid dient te worden door een risicoteam, bestaande uit twee ministers en/of enkele deskundigen in crisismanagement. Proef dat omineuze en/of, lezer! De Mabelellende is alleen in de wereld gekomen omdat het Koninklijk Huis zich verkeerd liet adviseren.

Werkeloze deskundigen, verenigt u!

Waar is de deskundige die jou en je lotgenoten, Arno, met jullie reddersfantasieën eens een keertje opvangt? Wie zal ooit begrip tonen voor de ware omvang van jullie eenzaamheid? Wat jullie in je hart denken, de oerschreeuw die er maar niet uit wil, is immers: Waarom vroeg Beatrix ons niet persoonlijk om advies? Hoe vaak zagen wij, Arno en Uri, als we naar het raam van onze werkkamer liepen en het gordijn opzijschoven, in gedachten niet de hofauto voorrijden? We kenden de adviestekst al uit ons hoofd. Zonder ons moest het wel mis gaan.

Er is één lichtpuntje. Johan Friso weet intussen tenminste wat je-weet-wel is. Hij moet een paar geweldige maanden hebben gehad. Zijn Mabeltje heeft het vak geleerd op powermannen, terwijl ze van zichzelf al zulke stevige hockeydijen heeft. Ah! Er is – hoe het me ook voor u spijt, heren – reële deskundigheid de Oranjefamilie binnengebracht.