Getronics zoekt weer nieuwe beleggers

Automatiseerder Getronics doet begin november voor het eerst sinds 1999 weer een beroep op de kapitaalmarkt. Het bedrijf wil via een converteerbare obligatielening, waarbij schuldbewijzen zijn om te zetten in aandelen, 100 miljoen euro ophalen.

De wijze van krediet ophalen is opmerkelijk. In 1999 financierde Getronics de overname van de Amerikaanse branchegenoot Wang via obligatieleningen. Dat bleek later de molensteen om de nek voor de onderneming. Tot dit voorjaar stond Getronics aan de rand van de afgrond. Nieuw aangetreden management en de daarop volgende verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen haalde de onderneming uit de gevarenzone.

Getronics wil met de nieuwe lening op de kapitaalmarkt de rentelasten verlagen. De huidige obligatielening, die tot 2008 loopt, kost Getronics een hoge rentevergoeding. De nieuwe lening die het bedrijf in de markt wil zetten zal een rente hebben van 5 tot 6 procent, tegen 13 procent nu.

Wegens de lening kwam Getronics met voorlopige derdekwartaalcijfers, die officieel 5 november zullen worden gepresenteerd. De onderneming boekte in het derde kwartaal een kleine operationele winst van 4 miljoen euro. Over dezelfde periode in 2002 was dat nog een verlies van 11 miljoen euro. De omzet daalde met ruim 16 procent tot 601 miljoen euro.

Getronics is optimistischer over de marktontwikkelingen. Het ziet sinds de zomermaanden een voorzichtig herstel. De automatiseerder denkt dat het vierde kwartaal, traditioneel de beste drie maanden voor Getronics, beter zal zijn dan het laatste kwart van 2002.

Op de nieuwe obligatielening, met een looptijd tot 2008, kunnen alleen Europese institutionele beleggers inschrijven.

De converteerbare lening, waarbij het schuldpapaier is om te zetten in aandelen, vertegenwoordigt maximaal 18,3 procent van het aandelenkapitaal. Volgens de automatiseerder zijn de gunstige omstandigheden op de huidige obligatiemarkt de belangrijkste reden om een nieuwe lening uit te schrijven.