VS komen met nieuw Irak-voorstel

De Verenigde Staten hebben de VN-Veiligheidsraad gisteren een nieuwe ontwerpresolutie inzake Irak voorgelegd, waarin wordt gezinspeeld op een versnelde overdracht van de macht in Iraakse handen.

In de ontwerpresolutie wordt voorgesteld dat de Iraakse bestuursraad voor 15 december met een plan komt voor de geleidelijke overdracht van de macht in Iraakse handen. Met die formulering komt Washington gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de andere leden van de Veiligheidsraad, die hebben aangedrongen op een grotere politieke zeggenschap van het Iraakse volk. Over het einde van de bezetting, een gevoelig punt waar verschillende landen duidelijkheid over wensen, wordt in de nieuwe resolutie echter nog altijd niet gerept.

De VS hopen de nieuwe resolutie nog deze week in stemming te brengen.

Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en ook secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties hebben aangedrongen op een snelle machtsoverdracht, binnen enkele maanden, aan een Iraakse interim-regering. In het nieuwe Amerikaanse voorstel staat dat de Verenigde Naties de 25-leden tellende Iraakse bestuursraad formeel erkennen als ,,het interim-bestuur van Irak''. Van een nieuwe interim-regering wordt niet gesproken.

Ook wordt in de ontwerpresolutie het VN-mandaat in Irak uitgebreid, maar krijgen de VN geen centrale rol in het opstellen van een nieuwe grondwet en het organiseren van verkiezingen. Daardoor blijft het onzeker of de VN op grotere schaal zullen terugkeren naar Irak. Na de bomaanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad op 19 augustus, is de politieke staf van de VN in Irak grotendeels teruggeroepen.

Onveranderd in het voorstel dat wordt gesteund door Groot-Brittannië en Spanje, is de militaire rol van de Verenigde Staten. Buitenlandse troepen in Irak moeten gaan opereren onder de VN-vlag, maar het commando blijft in Amerikaanse handen.

Het is de derde keer dat Washington probeert de wereld achter een Amerikaanse Irak-resolutie te krijgen in de hoop op meer internationale steun bij de wederopbouw van Irak. Sinds president Bush in mei de grote oorlogshandelingen in Irak voor beëindigd verklaarde,verloopt dat proces uiterst moeizaam.

De Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken hebben de nieuwe ontwerpresolutie ,,bemoedigend'' genoemd, maar de Franse minister De Villepin zei dat nog altijd een duidelijk agenda ontbreekt.