Akkoord: lonen twee jaar matigen

De vakbonden en werkgevers zijn het vanmorgen eens geworden over forse loonmatiging in de komende twee jaar. Volgens deze partijen zal sprake zijn van nagenoeg een bevriezing van de lonen, met de mogelijkheid om extra beloningen af te spreken in bedrijven en sectoren waar het goed gaat.

Dit lijkt de weg vrij te maken voor een sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. De bedoeling is dat dit akkoord vanmiddag in het najaarsoverleg, dat om drie uur zou beginnen, gesloten wordt. Dan zouden premier Balkenende en met name de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën) namens het kabinet de besprekingen moeten afronden. Een akkoord over forse loonmatiging moet ertoe leiden dat stakingen bij CAO-onderhandelingen in 2004 en 2005 worden voorkomen en dat de economie wordt gestimuleerd.

Naast de loonmatiging in 2004 en 2005 zijn werkgevers en vakbonden het vanmorgen eens geworden welke toezeggingen er vanmiddag nog zouden moeten komen van het kabinet bij de WW, VUT en prepensioen en de ziektekosten. De WAO vormde geen probleem meer. Aan het begin van de middag was er nog een vooroverleg gaande tussen FNV-voorzitter De Waal, VNO-NCW-voorzitter Schraven en de ministers De Geus en Zalm. Of er een sociaal akkoord komt is afhankelijk van de vraag of het kabinet nog financiële ruimte ziet om voldoende aan de laatste eisen tegemoet te komen.

Gisteravond kwamen de onderhandelingen tussen een ambtelijke delegatie en onderhandelaars van vakbonden en werkgevers even in een impasse terecht. De vakbonden wilden zich toen nog niet vastleggen op bevriezing van de lonen, omdat bij de WW, VUT en prepensioen en de ziektekosten het kabinet te weinig over de brug kwam. Ook konden vakbonden en werkgevers het nog niets eens worden welke mogelijkheden er zouden komen om naast de bevriezing van het loon toch eenmalige en zogeheten nominale loonsverhogingen af te spreken. Vanmorgen lukte dit wel. Er is een klein verschil gemaakt tussen 2004 en 2005. Volgend jaar zal sprake zijn van nul procent groei van de lonen, voor 2005 is de formulering `naderend tot nul' gekozen.

NAJAARSOVERLEG: pagina 11