Gelijke rechten man en vrouw in Marokko

Het Marokkaanse familierecht, de mudawana, zal grondig worden hervormd op basis van de gelijkwaardige rechten van mannen en vrouwen. Dit heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI bekendgemaakt in een toespraak ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar.

De aanpassingen, die eerder op fel verzet van islamitische organisaties stuitten, plaatsen Marokko in de voorhoede van de vrouwenemancipatie in islamitische landen.

In zijn toespraak afgelopen vrijdagavond voor het parlement in Rabat kondigde de Marokkaanse vorst elf maatregelen aan die ,,een einde moeten maken aan de ongelijkheid van de vrouw, de rechten van het kind moeten beschermen en de menselijke waardigheid moeten garanderen''. Het initiatief krijgt de vorm van een wetsvoorstel dat in het parlement behandeld zal worden. In zijn voordracht sprak de vorst tevens zijn teleurstelling uit over het geringe percentage vrouwen dat zitting heeft in de recentelijk gekozen gemeenteraden in Marokko.

Het pakket aan maatregelen gaat volgens de koning uit van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van beide ouders en niet, zoals nu, alleen van de man. De koning haalde daarbij de woorden van de profeet Mohammed aan, die zei dat mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn.

Vrouwen mogen niet langer tegen hun wil worden uitgehuwelijkt. De minimale leeftijd voor het huwelijk voor man en vrouw wordt verhoogd van 15 tot 18 jaar. Alleen een civiele rechter kan toestemming geven voor een verlaging van deze leeftijd.

De koning kondigde eveneens een versimpeling van de regelingen aan voor geëmigreerde Marokkanen. Die zullen in de toekomst een huwelijksovereenkomst moeten sluiten die is opgesteld volgens de regels van het vestigingsland. Deze dient vervolgens getekend te worden in het bijzijn van twee moslimgetuigen en gedeponeerd bij het Marokkaanse consulaat in het betreffende land. [Vervolg MAROKKO: pagina 4]

MAROKKO

Wetgeving past in geest godsdienst

[Vervolg van pagina 1] Wat betreft de rechten van de kinderen van gescheiden ouders wil de koning de door Marokko getekende internationale overeenkomsten in de nieuwe wetten laten opnemen. De kinderen worden daarbij in eerste instantie toegewezen aan de moeder, vervolgens aan de vader en vervolgens aan de grootmoeder van moederszijde.

Het huidige systeem van de verstoting van de vrouw door de man zal worden vervangen door een echtscheidingsprocedure die door beiden kan worden begonnen. De echtscheiding staat onder toezicht van een civiele rechter. Daarbij zal geen toestemming worden verleend totdat een duidelijke regeling is vastgesteld van de rechten en uitkeringen voor de vrouw en de kinderen.

Polygamie wordt beperkt en kan alleen met instemming van de eerste vrouw plaatsvinden. De man zal bovendien moeten kunnen garanderen dat hij zijn vrouwen en kinderen op hetzelfde niveau kan onderhouden en behandelen als zijn vrouwen en kinderen uit het eerste huwelijk. De eerste vrouw kan ook een scheiding aanvragen en een alimentatie bedingen.

Volgens de koning zal het pakket aan maatregelen resulteren in ,,een moderne familiewetgeving die perfect past in de geest van onze tolerante godsdienst''. Mogelijke tegenstanders van de hervormingen werden bij voorbaat gewaarschuwd door de vorst. Hij liet weten dat de voorstellen niet tot ,,fanatieke reacties'' mogen leiden.

De voorstellen komen nadat de hervorming van de mudawane leek te verzanden. Vooral de islamitische schriftgeleerden lagen daarbij dwars. Moslimbewegingen organiseerden een massademonstratie in Casablanca tegen de hervorming. De voorstellen zoals die er nu liggen zijn unaniem enthousiast onthaald door de gevestigde politieke partijen en de media in Marokko. Ook de moslimpartij PJD betuigde instemming. In een speciale verklaring noemde de partij het wetsvoorstel ,,in lijn met de voorwaarden van de islam''. Het is evenwel nog niet duidelijk hoe de voorstellen zullen worden onthaald in de moskeeën tijdens het vrijdagmiddaggebed. Het wetsvoorstel zal vrijwel zeker door het parlement worden bekrachtigd.