Frankrijk mag nog jaar extra tekort hebben

Europees Commissaris Solbes (Monetaire Zaken) wil Frankrijk een jaar extra respijt geven, tot 2005, om het begrotingstekort onder de norm van 3 procent van het Stabiliteitspact voor de euro te brengen.

Een woordvoerder van minister Zalm (Financiën) sprak vanmorgen in een reactie van ,,juridisch gemarchandeer'' met de regels van het pact. Nederland is voorstander van strikte naleving van het pact.

Eurocommissaris Solbes zei dit weekeinde in een vraaggesprek met de Franse krant Le Monde dat Frankrijk wel meer moet doen om het structurele tekort in 2004 te verminderen. ,,Ik denk dat we niet meer expliciet aan Frankrijk vragen in 2004 onder de limiet van 3 procent te komen, maar we moeten ons ervan verzekeren dat het in 2005 onder de limiet komt.''

Op 21 oktober komt de Europese Commissie op voorstel van Solbes met specifieke beleidsaanbevelingen voor de Franse overschrijding van de begrotingsnorm. Binnen de Raad van ministers van Financiën tekent zich een meerderheid af voor Solbes' voorstel.

Vorige week nog stelde de Commissie vast dat Frankrijk niet had voldaan aan de algemene aanbeveling van 3 juni ,,om uiterlijk in 2004 een eind te maken aan de buitensporige tekortsituatie'' van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Solbes wijst er in Le Monde op dat de economische omstandigheden zijn veranderd. ,,Het essentiële element is dat de groeiprognoses slechter zijn dan voorzien'', aldus Solbes. ,,Aan Frankrijk vragen om het overheidstekort van 4 procent in 2003 terug te brengen tot minder dan 3 procent in 2004 zou vanuit economisch oogpunt een moeilijk te rechtvaardigen eis zijn.'' Volgens de commissaris ontstaat dan een conflict met ,,gezond economisch verstand''.

Om te waarborgen dat Frankrijk in 2005 onder de norm van 3 procent komt, eist Solbes dat het structurele tekort in 2004 niet met de geplande 0,6 procent maar met 1 procent zakt, en in 2005 met 0,5 procent. Dat betekent 6 miljard euro extra maatregelen in 2004. Solbes eist ook een ,,precieze kalender'' voor structurele hervormingen, onder meer in de gezondheidszorg. Ook in 2002 was het Franse budgettekort al groter dan 3 procent.

Volgens de woordvoerder van minister Zalm zijn de uitspraken van Solbes ,,echt in strijd met de letter en de geest van het pact''. Hij liet in het midden of Nederland zijn dreigement waarmaakt om de Europese Commissie voor het Hof in Luxemburg te dagen wegens niet-handhaving van verdragsafspraken. Vorige week tijdens een Ecofin-ministersbijeenkomst in Luxemburg groeiden al speculaties dat Frankrijk tot 2005 zou krijgen en er vooralsnog vanaf komt zonder boetes of andere sancties, waarvan in het Stabiliteitspact sprake is. Nederland en Oostenrijk stelden zich het hardst op.

Dit weekeinde werd bekend dat Duitsland dit jaar afkoerst op een recordtekort van 41,9 miljard euro, 4,1 procent van het bbp. Minister Eichel van Financiën wijt het tekort aan de slechte conjunctuur en de hoge werkloosheidsuitgaven.