Meesterprijs voor misdaadauteur Appie Baantjer

De veelgelezen misdaadauteur Appie Baantjer (80) krijgt de eerste Meesterprijs van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM). Met deze prijs wil het genootschap mensen eren die een lange periode een onmiskenbare prestatie hebben geleverd aan het genre van de Nederlandstalige misdaadliteratuur. Baantjer krijgt de prijs, een keramiek van de Veldhovense kunstenares Lien Smets, op 2 november in Amsterdam voor zijn prestatie ,,van werkelijk on-Nederlandse omvang''. De Diamanten Kogel, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van een Vlaams auteur, gaat naar Jef Geeraerts voor De zaak K.