Heidegger

Jammer dat de koppenmaker van het genuanceerde stuk van Arnold Heumakers over Heidegger in de aankondiging op de voorpagina heeft voorzien van de kop `de verweesde pupillen van nazi-filosoof Heidegger' Boeken, 26.09.03). Noch in citaten uit het besproken boek van Wolin noch in Heumakers' eigen tekst wordt Heideggers relatie met het nazisme gepresenteerd alsof hij een tweede Rosenberg zou zijn geweest. De nuance is misschien even zoekgeraakt voor een scandaleus kopje.

Overigens lof voor Arnold Heumakers' heldere artikel dat, in tegenstelling tot de bedoelde kop, tot verder lezen uitnodigt.