Het nieuws van 10 oktober 2003

Maak je niet druk om hoofddoekjes

NEW YORK TIMES

De vraag of moslimvrouwen hoofddoekjes kunnen dragen in Europese staatsscholen komt steeds weer terug. Een Franse school heeft onlangs twee meisjes geschorst omdat ze hun hoofd bedekten, terwijl een Duitse rechter een lerares gelijk gaf die erop stond haar hoofddoek in de klas te dragen. Zaken als die in Frankrijk worden afgeschilderd als een verdediging van de seculiere staat de noodzaak om zichtbare religieuze symbolen uit staatsscholen te houden. Dat lijkt een vals voorwendsel. Het volgen van de kleding- en eetcodes van je geloof is een uitoefening van je gewetensvrijheid, zolang deze niet neerkomt op zieltjeswinnerij of op een andere manier inbreuk maken op de vrijheid van anderen.

De wetten [...] verschillen van land tot land, zelfs van school tot school. Maar feit is dat dergelijke regels [...] discriminerend werken omdat ze mensen treffen die waarschijnlijk een geloof aanhangen dat uiterlijke tekenen verplicht stelt. De sluier van een moslimvrouw, het keppeltje van een orthodoxe jood en de tulband van een sikh kunnen niet worden weggestopt.

In Frankrijk [...] geeft de grondwet scholen de bevoegdheid ieder religieus symbool uit te bannen dat wordt gedragen als een pressiemiddel of als daad van provocatie, bekering of propaganda. Maar dit alles heeft te maken met een lange en bittere strijd tussen kerk en staat. Het werkelijke motief achter de bezwaren tegen hoofddoekjes van moslims lijkt te vaak een uitdrukking van wrevel over de groeiende moslimbevolking. Deze wordt soms nog versterkt door feministen die de hoofddoek zien als symbool van de onderwerping van de vrouw.

Dit zijn geen juiste motieven. [...] Natuurlijk kan het dragen van een hoofddoek een politiek `statement' bevatten en het kan zelfs andere scholieren inspireren tot onderzoek van de radicale islam. Maar om te veronderstellen dat iedere gelovige moslim een extremist is, is een valse en gevaarlijke gedachte. En de strijd tegen het extremisme kan niet beginnen met de onderdrukking van persoonlijke religieuze uitingsvrijheid in scholen; dat is niet alleen een schending van fundamentele vrijheden, maar ook een goede manier om ideeën ondergronds te laten gaan en ze zo echt gevaarlijk te laten worden.