Wanhoop over Antillianen

Oud-minister Roger van Boxtel (Integratiebeleid, D66) kijkt vanavond in de Zembla-documentaire Familie uit de Antillen wat moedeloos terug op zijn pogingen jonge kansarme Antillianen een toekomst te geven in Nederland. De bewindsman had zulke mooie plannen gemaakt: wie vanuit Curaçao naar Nederland wilde diende thuis eerst een inburgeringscursus (vooral taallessen) te volgen en na aankomst op Schiphol zouden de gemeenten zorgen voor een verbeterde opvang die een mooie maatschappelijke positie kon bieden.

Van die inburgeringscursussen kwam niets terecht: de documentaire meldt dat Van Boxtel na die mislukking in november 2000 ,,woedend'' uit Willemstad naar Nederland terugkeerde. Van opgeven wilde hij echter niet weten. De bewindsman maakte 22 miljoen euro ,,specifiek vrij'' voor de opvang van duizenden Antillianen, van wie er veel ontsporen. Zonder bevredigend resultaat, meldt hij: ,,Het duurt allemaal te lang, het opvangproces is te stroperig.''

De filmmakers gingen met succes op zoek naar wáár het misging. Ze onthullen dat overheidsgeld (bij de gemeenten) vaak op de plank blijft liggen. Zo liep een huisvestingsproject voor jonge Antillianen een achterstand op, en in totaal werd 2,7 miljoen euro van Van Boxtels miljoenen niet besteed. In de documentaire, waarin een 20-jarige jongen uit Curaçao centraal staat, komt ook opvangcentrum Otrabanda in Amsterdam-Zuid aan bod. Het is gesloten, nadat de politie er wapens en drugs had aangetroffen. De bezoekers klagen dat ze elkaar nu op straat moeten ontmoeten.

De documentaire toont dat ,,gebrek aan opvang'' leidt tot honderden zwervende Antillianen die in het misdadige circuit terechtkomen. Zij blikt uiteraard terug op hun ernstige recente wangedrag in Tilburg en Eindhoven. Als de kijker bovendien wordt geconfronteerd met een opmerking van een onderzoeker van de Erasmus Universiteit dat (in 1999) 4 procent van de Antilliaanse mannen in Nederland is betrokken bij overvallen en geweld met vuurwapens, bekruipt hem het gevoel van Van Boxtel: moedeloosheid.

Gelukkig is daar nog voorzitter Severina van de Antilliaanse vereniging MAAB. Hij zegt: ,,Met 90 procent van de Antillianen in Nederland gaat het gewoon héél goed.''

Zembla: Familie uit de Antillen, VARA, Ned.3, 21.15-22.00u.