VWS-subsidiekortingen

Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, willen vaste subsidies voor organisaties in het WVS-domein schrappen of vervangen door projectsubsidies.

Zij willen subsidiënten kunnen `afrekenen' op `harde doelstellingen' en `meetbare prestaties'.

De marktwerking in de wetenschappelijke onderzoekswereld heeft uitgewezen dat verschuivingen van `vast' naar `projectmatig' tot grootscheepse menselijke kapitaalvernietiging kan leiden: een hele generatie onderzoekers is afgehaakt of op jacht van project naar project. De rol van de overheid is nu juist bij uitstek om een goede infrastructuur van lange adem te bevorderen, waarbinnen allerlei partijen projecten voor de kortere baan kunnen ontwikkelen.

En als het ministerie van VWS tot dusverre niet heeft kunnen controleren of de getroffen organisaties op een verantwoorde en effectieve manier met hun subsidies zijn omgesprongen, waarom zou het dan met de toetsing van al die projectsubsidies beter gaan?

Bij de meer dan 130 VWS subsidie-slachtoffers zitten vast wel ingedutte of incompetente organisaties.

Als die organisaties een terrein bestrijken van maatschappelijk belang, is het zaak dat de overheid initiatieven stimuleert om een betere infrastructuur tot stand te brengen.

En dat hoeft vast niet in alle gevallen subsidiëring van één sportbond of één belangenorganisatie te zijn.

Laat het ministerie van VWS nu eens meer en betere ideeën ontwikkelen om dat te doen, in plaats van een gemakzuchtig beroep op de projectenmarkt.