VS verharden lijn tegenover Syrië

Het Witte Huis heeft gisteren zijn eerdere verzet ingetrokken tegen voorstellen uit het Congres tot sancties tegen Syrië.

Deze koerswijziging volgt op de steunverklaring van president George Bush voor de Israëlische luchtaanval van afgelopen weekeinde op een Palestijns kamp bij Damascus. Syrië staat sinds 1979 op de Amerikaanse lijst van landen die internationaal terrorisme steunen, maar het Witte Huis blokkeerde tot dusverre initiatieven uit het Congres om sancties tegen Syrië af te kondigen. Volgens een zegsman van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weerspiegelt de verharding de groeiende bezorgdheid over waargenomen Syrische inspanningen om massavernietigingswapens te verwerven. Ook zou de Syrische regering haar beloften aan minister Colin Powell in mei om terroristische groepen op haar grondgebied aan te pakken, niet hebben ingelost.

Het Witte Huis toonde zich gisteren met zoveel woorden voorstander van een resolutie die gisteren met 30 tegen twee stemmen door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd aangenomen. ,,We hebben met bepaalde leiders (van het Congres) gesproken die aan deze zaak werken, en we hebben gezegd dat we niet zijn gekant tegen deze tekst. Maar we wachten natuurlijk de definitieve tekst af'', aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

De resolutie is bedoeld als ,,boodschap aan Damascus en de wereld dat de Verenigde Staten de landen die terroristische groepen steunen ter verantwoording zullen roepen'', aldus de Democraat Eliot Engel, die het voorstel samen met een Republikeinse Afgevaardigde heeft ingediend. De zogeheten Syria Accountability Act beoogt daarnaast de Syrische regering te dwingen haar troepen, circa 20.000 man, uit het buurland Libanon terug te trekken.

Daartoe zouden Amerikaanse export naar en investeringen in Syrië worden verboden. De Amerikaanse export naar Syrië bedroeg vorig jaar ongeveer 275 miljoen dollar. Voorts zou de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging in Syrië beperkt worden en de bewegingsvrijheid voor Syrische diplomaten in de VS aan banden worden gelegd. Verwacht wordt dat de resolutie snel door Huis en Senaat zal worden aangenomen.