Vluchtelingen uit Srebrenica krijgen alsnog een kans

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) gaat de dossiers van afgewezen asielzoekers uit Srebrenica opnieuw beoordelen. Zij komt zo tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Het gaat om ongeveer tweehonderd mensen uit Srebrenica en hun gezinnen die na de val van de moslimenclave in 1995 naar Nederland kwamen. Deze zogeheten Stari Most-gevallen vallen buiten de eerder getroffen pardonregeling en zouden terug moeten naar Bosnië. De heeft zich uitgesproken voor een aparte regeling voor deze groep. Hun asielverzoeken werden eerder weliswaar afgewezen, maar de Kamer wil dat de dossiers ,,ruimhartig en individueel'' worden getoetst aan het advies van de VN-vluchtelingenorganisatie. Aanvankelijk voelde de bewindsvrouw hier niets voor, maar nu is ze toch bereid om de zaak te bekijken zonder valse hoop te wekken.