Verzet Kamer tegen boete voor bedrijven

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 verzetten zich tegen een boete voor werkgevers die personeelsleden van 57,5 jaar of ouder ontslaan.

In plaats van boetes bij ontslag pleiten de regeringspartijen juist voor een beloning bij het in dienst houden van oudere werknemers.

Dit bevestigde het Tweede-Kamerlid G. Verburg (CDA) vanochtend: ,,Uit eerdere wetgeving rond de WAO en de quotering van allochtonen hebben we juist geleerd dat je met berekenend gedrag te maken krijgen. In dat geval bestaat de kans dat werkgevers werknemers die net nog geen 57,5 jaar zijn laten afvloeien.''

De regeringspartijen komen binnenkort met een alternatief wetsvoorstel dat een eerder voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken) moet vervangen. Hij stelde voor bedrijven mee te laten betalen aan de WW-uitkering voor oudere werknemers die zijn ontslagen. Verburg wil juist naar een premiekorting voor werkgevers die werknemers ouder dan 57,5 jaar in dienst hebben.

Behalve de mogelijke negatieve effecten op het gedrag van werkgevers is de Kamermeerderheid ook bang voor extra bureaucratie en administratieve lasten. ,,Het is juist nodig bedrijven te stimuleren'', aldus Verburg. ,,Daarom keren we het voorstel 180 graden om.''

Vanochtend kwam ondernemersorganisatie MKB-Nederland met het voorstel dat werknemers vanaf 62,5 jaar met prepensioen kunnen en dat de regering de bezuinigingen op de WAO en de WW verzacht. Het voorstel moet een rol spelen in het najaarsoverleg dat komende dinsdag tussen werknemers, werkgevers en het kabinet wordt gevoerd.

Het plan kost volgens MKB-Nederland 2 miljard euro. Dat geld wordt terugverdiend omdat de organisatie van de bonden eist dat ze de lonen de komende twee jaar bevriezen. Dat zou genoeg zijn om de economie uit het slop te trekken. Overigens acht MKB wel eenmalige loonstijgingen mogelijk in sectoren die nog goed draaien.