Tegen krengen 2

Het commentaar `Tegen krengen' lijkt niet te berusten op een weloverwogen redenering over wat `natuur' is in dit land, al wekt de hoge toon de suggestie dat dat wel zo is. In de huidige natuurbescherming gaat het om het scheppen van condities voor een breed scala aan natuurlijke processen.

De middelen die daarvoor worden ingezet hoeven op zich niet `natuurlijk' te zijn. Dat kunnen bulldozers zijn, of ecoducten of soms zelfs geweren. Dat doet erop zich niet toe, als het maar efficiënt en effectief helpt om een grote variatie aan natuurlijke processen (opnieuw) mogelijk te maken. Vaak gaat het daarbij om het terugdraaien van directe of indirecte effecten van menselijke activiteiten. Dat is geen liefhebberij van `hobbyende biologen', maar weloverwogen beleid van veel natuurbeherende organisaties, waaronder de Vereniging Natuurmonumenten. Die organisaties stellen hun gebieden zoveel mogelijk open voor het publiek, met name voor rustige vormen van recreatie, voorzover die gebieden niet te kwetsbaar zijn.

Het laten liggen van gestorven dieren, en het geven van voorlichting daarover, passen daarin. En voor de natuurlijke vertering van `krengen' doet het er helemaal niet toe waaraan die dieren gestorven zijn.