Tegen krengen 1

Het hoofdartikel `Tegen krengen' in NRC Handelsblad van 6 oktober, geeft op schitterend beknopte wijze aan hoezeer een waarschijnlijk kleine groep verlichte ecologen en biologen kans ziet zich in hobby's uit te leven in Nederlandse natuurgebieden. Het modieus spelen met `omgaan met de dood' is daarbij een geliefd thema. Daarnaast wordt de natuur in Nederland graag vergeleken met die in grote natuurparken in het buitenland.

Een schokkend voorbeeld is de manier waarop Staatsbosbeheer omgaat met de grote hoefdieren in de Oostvaardersplassen. Daar moet de voedselsituatie bepalend zijn voor het overleven. Een functionaris van die organisatie bestond het te wijzen op het recht van een dier om van ziekte of ouderdom te sterven.

En dat in situaties, waarbij aan het eind van de winter jonge en middeloude dieren van honger sterven achter een raster. Het gaat bij de Oostvaardersplassen om een omheind gebied met ongeveer 2000 hectare droge grond. Daarop lopen nu meer dan 2.500 grote hoefdieren; runderen, paarden en edelherten. Het aantal edelherten is groter dan op de gehele Veluwe.

Het is terecht dat in het genoemde artikel wordt gewezen op de rol van de mens. De mens moet zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid om de natuur in Nederland, die overal de sporen draagt van de menselijke aanwezigheid, actief te beheren.

Het is ronduit dieronvriendelijk om in natuurgebieden meer dieren toe te laten, dan de voedselsituatie het hele jaar door toestaat.

Het zou goed zijn wanneer de minister van LNV hier duidelijke aanwijzingen gaf.