`Servische oppositie koopt parlementariërs'

Premier Zoran ˇZivkovic van Servië heeft gisteren de oppositie beschuldigd van het ,,kopen van stemmen in het parlement'' om zijn regering met een motie van wantrouwen ten val te brengen.

ˇZivkovic gaf gisteren toe dat zijn regerende coalitie DOS wellicht geen meerderheid meer heeft in het Servische parlement. Er is ,,een reële kans'' dat de regering bij de behandeling van de motie van wantrouwen, op 14 oktober, ten val wordt gebracht, zo zei hij. Dat ligt dan, zo ging hij verder, aan het ,,vreemde'' gedrag van DOS-parlementariërs die naar de oppositie overlopen.

De partij die volgens hem stemmen koopt is G17 Plus, de voormalige denktank van radicale hervormers die zich in december vorig jaar tot een politieke partij omvormde. ˇZivkovic uitte zich bitter over die praktijk: ,,Als deze handel succes heeft, zie ik geen zin meer – en heb ik geen plezier meer – in het leiden van een regering waarvan de afgevaardigden voor geld worden gekocht.''

De oppositie diende onlangs twee moties van wantrouwen in, een tegen de voorzitter van het parlement, die tevens interim-president van Servië is, en een tegen de regering. De oppositie kan beschikken over 122 van de 250 zetels in het parlement. Maar eerder deze week liep één afgevaardigde van de regerende coalitie DOS over naar G17 Plus, die daarmee voor het eerst is vertegemnwoordigd in het parlement. G17 Plus is verder naar eigen zeggen in overhandeling met drie andere DOS-parlementariërs die om uiteenlopende redenen ontevreden zijn oevr het beleid van DOS en de regering. Als die drie zich bij de oppositie aansluiten, heeft de DOS geen meerderheid meer in het parlement en wordt ˇZivkovic ten val gebracht. G17 Plus heeft ontkend DOS-parlementariërs om te kopen. De overgelopen parlementariërs, afkomstig uit de Vojvodina, heeft gezegd naar de oppositie te zijn overgestapt omdat de regering geen werk heeft gemaakt van haar belofte, de autonomie van de Vojvodina te herstellen.

Servië's oppositie verwijt de regering een reeks corruptieschandalen en nalatigheid bij het verbeteren van de levensstandaard van de bevolking.

De fractieleider van de DOS in het parlement zei gisteren er nog steeds van uit te gaan een meerderheid te hebben; niettemin wil hij alsnog verhinderen dat de twee moties van wantrouwen volgende week in het parlement in stemming worden gebracht. Hij wees op het feit dat er binnenkort ook presidentsverkiezingen worden gehouden; de reglementen van het parlement zouden tegen die achtergrond een debat over de prestaties van de regering verbieden.

De Servische oppositie neemt het parlementsvoorzitter Nataša Micic – die lid is van de belangrijkste partij binnen DOS – kwalijk dat ze maandenlang heeft geweigerd presidentsverkiezingen uit te schrijven, en ze uitschreef toen niemand ze meer wilde. Die verkiezingen worden op 16 november gehouden; de president die dan wordt gekozen blijft aan tot februari volgend jaar. De oppositie vindt het onzinnig dure verkiezingen te houden als het staatshoofd maar zo kort aanblijft. G17 Plus en een aantal andere partijen willen daarom de verkiezingen boycotten. Als de motie van wantrouwen tegen Micic succes heeft wordt ze overigens als waarnemend president opgevolgd door een socialist – een lid van de partij van Slobodan Miloševic.