Salaris directeuren in zorg ontspoord

Besturen van zorginstellingen hebben de salarissen van directeuren de afgelopen jaren uit de hand laten lopen. In veel situaties zijn voorstellen van directieleden voor hun eigen beloning letterlijk overgenomen.

Dit stelt een in 2001 ingestelde commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Hans Simons van Volksgezondheid. Haar rapport `Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap' wordt vandaag gepresenteerd aan de toezichthouders van zorginstellingen.

Door gebrek aan toezicht ontstond voor ziekenhuisdirecteuren een situatie van ,,ondernemerachtige honorering'', aldus de commissie, in combinatie met ,,een ambtelijke dekking van zekerheid''. Ziekenhuisdirecteuren combineren ,,aantrekkelijke elementen'' uit diverse regelingen, ,,veelal in het voordeel van de bestuurders.'' Dit heeft ertoe geleid dat ziekenhuisdirecteuren gemiddeld beter worden betaald dan directeuren van andere instellingen in de semi-publieke sector, zoals nutsbedrijven, onderwijsinstellingen en instellingen in de sociale zekerheid.

Ook is het verschil tussen de beloning van de directie en de managers op het niveau daaronder de afgelopen jaren erg groot geworden. Volgens de commissie is ,,een scheefgroei'' ontstaan omdat directeuren enerzijds hoge salarissen ontvangen en anderzijds via de CAO op allerlei garanties kunnen rekenen.

In navolging van de commissie-Tabaksblat – die zich buigt over goed ondernemingsbestuur – adviseert de commissie-Simons toezichthouders in de zorg om met directeuren tijdelijke contracten af te sluiten die voor vier jaar gelden. In de gezondheidszorg worden nu veel tijdelijke contracten na drie jaar min of meer automatisch omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. Ook bevat het advies modelcontracten waarin de betaling aan directeuren wordt geregeld.

De commissie tekent overigens wel aan dat de recente fusiegolf tot grotere ziekenhuizen heeft geleid en dat daarvoor bestuurders nodig zijn met ,,grote kwaliteit en vaardigheid'', wat de functie zwaarder maakt.

Het advies van Simons wordt vanmiddag gepresenteerd aan de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorginstellingen (NVTZ). De commissie komt met haar onderzoek op een moment dat verschillende commissarissen in het Nederlandse bedrijfsleven onder vuur liggen voor hun gebrek aan controle op directies. De kritiek richt zich onder meer op de forse beloningen die de afgelopen jaren aan topmensen zijn uitgekeerd.

Voorzitter J. Kiemel van de Nederlandse vereniging van directeuren in de gezondheidszorg NVZD erkent dat in een kwart van alle zorginstellingen bestuurders voor zichzelf arbeidsvoorwaardepakketten hebben samengesteld uit verschillende regelingen, waarbij ze ,,het beste uit oude en nieuwe regelingen gestapeld hebben.'' Dat keurt zijn vereniging af. De huidige regeling voor zorgdirecteuren is volgens hem wel ,,marktconform''.