Raffarin wil referendum

De Franse premier Jean-Pierre Raffarin is voorstander van een referendum over de Europese Grondwet. ,,Er zal een referendum moeten komen om de Europese Grondwet te bekrachtigen'', zei hij deze week. ,,Een echte Europeaan kan zich niet permitteren een referendum niet te willen.''

Raffarin gaf toe dat er ,,een enorm politiek risico'' kleeft aan een referendum, wegens de `toename van de euroscepsis', maar juist daarom, zo vond hij, moet men de Europese instellingen niet `stilletjes' veranderen.

Raffarins stellingname is opmerkelijk wegens de gevoeligheid van het onderwerp, maar ook omdat president Jacques Chirac zich er nog niet over heeft uitgelaten. Het is in de Franse staatsinrichting aan het staatshoofd om te beslissen of er een referendum komt of dat volstaan wordt met stemming in de Assemblée. Raffarin is Chiracs `eigen' premier, afkomstig uit diens partij en daarmee in de eerste plaats uitvoerder van presidentiële besluiten, met weinig ruimte voor eigen initiatief. Chirac heeft tijdens zijn verkiezingscampagne toegezegd een referendum over de Europese grondwet te zullen organiseren, maar aangenomen wordt dat hij daar nu twijfels over heeft.

Raffarins pleidooi voor het risicovolle referendum is ook pikant gezien zijn recente laatdunkende uitspraken over Brussel naar aanleiding van de Europese protesten tegen het te grote Franse begrotingstekort. Hij zei dat hij werkgelegenheid belangrijker vond dan het overleggen van ,,kloppende rekensommetjes aan een of ander bureau in een of ander land''. De uitspraak kwam hem op de beschuldiging te staan een zondebok van Europa te maken en de afkeer van Europa aan te jagen.