PERSONALIA

De Geuzenpenning gaat dit jaar naar de Colombiaanse presidentskandidate Ingrid Betancourt, die in februari 2002 werd ontvoerd door de guerrillabeweging FARC. Ze wordt nog steeds gevangen gehouden. De Geuzenpenning wordt jaarlijks toegekend aan mensen en instellingen die strijden tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Met de toekenning ervan aan Betancourt wil de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 haar strijd tegen corruptie en geweld en haar inzet voor armen honoreren. Ook wil de stichting internationale pogingen om Betancourt vrij te krijgen, ondersteunen. De Geuzenpenning wordt op 13 maart uitgereikt.