Niet on-Germaans, maar on-Amerikaans

SLATE.MSN.COM

Schwarzenegger is sociaal progressief en financieel conservatief, aangelengd met een snufje milieubescherming. Prachtig toch? Belangrijker nog: hij kan zich met recht beroemen op deugden die precies overeenkomen met de tekortkomingen van Davis. Zeker, hij neemt geld aan van belangengroepen in het bedrijfsleven, maar hij is lang niet zo afhankelijk van geld dat hij zulke groepen uit de zak moet kloppen als Davis, die geen onafhankelijke aanhang onder de bevolking heeft. Daar komt bij dat Schwarzenegger twee bijzonder machtige lobby's – de casino's en de vakbonden van overheidsambtenaren – de wacht heeft aangezegd. [...]

Als gouverneur zal Schwarzenegger beschikken over wapens die Davis ontbeert. Het belangrijkste is dat hij met voorbijgaan aan de kopstukken van het parlement een beroep kan doen op de steun van het publiek – desnoods door middel van een referendum. Wilt u de grondwet van de staat herzien om af te komen van de verlammende eis dat iedere begroting moet worden goedgekeurd door tweederde van het parlement? Schwarzenegger kan dat voor elkaar krijgen. Wilt u een belastingverhoging als bezuinigingen het begrotingstekort niet kunnen dichten? Ook dan is Schwarzenegger uw man. [...]

De problemen met Schwarzenegger hebben te maken met zijn karakter, niet eens met zijn kwalificaties of bekwaamheden. Slim genoeg is hij zeker – als je maar genoeg politici interviewt kom je er wel achter dat zij a) helemaal niet zo briljant zijn [...] en b) dat je een goede leider kunt zijn, ook al ben je niet briljant.

Schwarzenegger is ook heel geestig, zegt men, en hij heeft een neus voor eerlijkheid. [...]

Maar Schwarzenegger heeft twee karakterfeilen die werkelijk zorgwekkend zijn.

a) Hij is een onbehouwen serotonineslachtoffer, dat met plezier zowel mannen als vrouwen koeioneert. [...] Dat hij zijn handen niet thuishoudt is iets anders dan de rokkenjagerij van Clinton – Schwarzenegger lijkt echt wrede trekjes te hebben. Hij solt graag met mensen en vernedert ze.

Met vrouwen komt daar nog een seksueel aspect bij, maar er zijn ook zat verhalen over mannen die hij heeft vernederd. [...]

b) Misschien is hij helemaal niet vóór gelijke kansen voor iedereen. Dat zou kunnen verklaren waarom enerzijds beroemde actrices spreken van `Arnold de gentleman', terwijl je anderzijds akelige verhalen hoort van het `voetvolk' uit de filmindustrie.

Uiteraard is Schwarzenegger charmant tegen de mensen die hij nodig heeft – zoals collega-filmsterren. Maar wanneer hij ongestraft mensen kan afblaffen, doet hij dat. Laten wij zeggen dat zijn hiërarchische gedrag niet on-Germaans is. Maar het is on-Amerikaans. [...]

Schwarzenegger plaatst de kiezers voor dezelfde vraag als Clinton: kunt u persoonlijke tekortkomingen los zien van het optreden in functie? Alleen is in het geval van Schwarzenegger het dilemma groter, want zijn tekortkomingen zijn van dien aard dat hij daarvan misschien juist voordeel zal hebben in zijn baan. Een manipulerende, gemene gouverneur is misschien net de man die nodig is om de vakbonden, de casino's en de verschanste wetgevers met een gat in hun hand op hun nummer te zetten.

Ik wil daar wel op gokken, [...] in de geruststellende wetenschap dat Schwarzenegger – dankzij de constitutie – zijn gouverneurschap niet kan gebruiken als een opstapje naar het presidentschap. [...] Mocht Schwarzenegger zich eens laten gaan als een fascistische, door steroïden opgepepte dolleman, dan heeft hij zijn vinger tenminste niet op de knop.

Hij kan de Bill of Rights niet buiten werking stellen.

Ik denk dat Schwarzeneggers karakter op een paradoxale manier misschien zelfs een goede bescherming kan bieden tegen de gevaren van zijn machtspositie. [...] Zijn gebreken zijn in volle afstotelijkheid voor iedereen zichtbaar – de schade is al aangericht, waardoor hij onmogelijk meer kan dromen van het soort persoonlijkheidscultus waartoe zijn fantasieën à la Neurenbergse partijbijeenkomst hem anders zouden kunnen verleiden.

Hij is een hufter en dat weten we. Op onze sympathie hoeft hij niet te rekenen. Om onze loyaliteit te behouden zal hij met resultaten moeten komen: een slankere overheid, een sluitende begroting, betere scholen, een beter investeringsklimaat. enzovoort.

En zo niet... dan zetten we hem toch gewoon weer af? (Mickey Kaus)

WASHINGTON POST

[...] Na de ontketening van een ondoordachte `recall' is doorgaan op deze weg het ergste wat de Californiërs nu kunnen doen.

De Democraten zouden duidelijk moeten maken dat ze een nieuwe poging tot `recall', die de zaken alleen maar verder kunnen verstoren, niet steunen. Wat de bredere lessen van de stemming van dinsdag betreft: ambtsdragers, van welke politieke richting ook, hebben enige reden om zenuwachtig te worden. Als boze kiezers eenmaal zijn opgestaan, zijn ze niet gemakkelijk meer tot bedaren te brengen.

LE MONDE

[...] [De politieke praktijk in Californië] stimuleert achterdocht van het electoraat tegenover het politieke establishment. De overwinning van de populist Schwarzenegger is daar een nieuwe illustratie van.

WALL STREET JOURNAL EUROPE

[...] Dinsdag hebben de Californiërs de elite eruit gegooid en een immigrant gekozen die, terwijl hij verstoken was alle privileges, op verscheidene terreinen succesvol werd.Veel Europeanen voelen zich aangesproken door zijn levensverhaal en juichen de openheid van een samenleving toe die zo'n onconventioneel succes mogelijk maakt.

KURIER (OOSTENRIJK)

[...] Blijft over de vraag of deze export uit Oostenrijk het nieuwe type Republikein vertegenwoordigt. Want Schwarzenegger heeft op veel punten uiterst vooruitstrevende standpunten verdedigd – zo sprak hij zich uit voor het gebruik van marihuana voor medische doeleinden, voor het huwelijk van partners die hetzelfde geslacht hebben, en voor het recht van abortus. Het antwoord luidt nee, ten minste wat de directe toekomst betreft. Want in de veelal puriteins-calvinistisch getoonzette Verenigde Staten grenzen dergelijke stellingnames aan blasfemie. [...]