Leider Hongkong overleeft motie

Tung Chee-hwa, de door Peking aangewezen leider van Hongkong, heeft een motie voor zijn aftreden overleefd. De indirect gekozen leden van de wetgevende raad, het parlement, stemden met 31 tegen 21 stemmen tegen een door de oppositie ingediende motie waarin werd aangedrongen op het aftreden van de chief executive. Als Tung was weggestemd zou dat voor problemen met Peking hebben gezorgd, dat ondanks de relatieve autonomie van Hongkong de macht over de hoogste autoriteit in de voormalige Britse kroonkolonie in handen wenst te houden.